Levnadsvanor inför operation

Patienter som ska opereras är en prioriterad grupp i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och ska tillfrågas om rök- och alkoholvanor, informeras om komplikationsrisken samt erbjudas stöd och behandling.

I Region Skåne finns nu en regional riktlinje för rök- och alkoholfri operation framtagen av Enheten för kunskapsstyrning och FoU.

Sök på Levnadsvanor inför operation i utbildningskalendern för att anmäla dig till kommande utbildningstillfällen. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.