Diabetessamordnare

Diabetessamordnarna arbetar för en jämlik diabetesvård inom Primärvården i Skåne.

Diabetessamordnarnas uppdrag är att följa kvalitén på diabetesvården i primärvården, att sprida evidensbaserad kunskap, att stimulera till kompetensutveckling och att arbeta för en jämlik och god diabetesvård i regionen samt att certifiera de ackrediterade hälsovalsenheter som uppfyller kraven för detta.

Diabetessamordnarna anordnar utbildningar och nätverksträffar samt erbjuder hjälp och stöd i förbättringsarbete.

Kontakt vid certifieringsärenden

diabetessamordnare@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.