Diabetessamordnare

Diabetessamordnarna arbetar för en jämlik diabetesvård inom Primärvården i Skåne.
Diabetessamordnarnas uppdrag är att följa kvalitén på diabetesvården i primärvården, att sprida evidensbaserad kunskap, att stimulera till kompetensutveckling och att arbeta för en jämlik och god diabetesvård i regionen samt att certifiera de ackrediterade hälsovalsenheter som uppfyller kraven för detta.
 
Diabetessamordnarna anordnar utbildningar och nätverksträffar, erbjuder hjälp och stöd i förbättringsarbete samt lärandeseminarier för erfarenhetsutbyte och diskussion kring kvalitetsdata från det Nationella Diabetesregistret.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!