Diabetessamordnare

Diabetessamordnarna arbetar för en jämlik diabetesvård inom Primärvården i Skåne.
Diabetessamordnarnas uppdrag är att följa kvalitén på diabetesvården i primärvården, att sprida evidensbaserad kunskap, att stimulera till kompetensutveckling och att arbeta för en jämlik och god diabetesvård i regionen samt att certifiera de ackrediterade hälsovalsenheter som uppfyller kraven för detta.
 
Diabetessamordnarna anordnar utbildningar och nätverksträffar, erbjuder hjälp och stöd i förbättringsarbete samt lärandeseminarier för erfarenhetsutbyte och diskussion kring kvalitetsdata från det Nationella Diabetesregistret.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter