Diabetessamordnare

Diabetessamordnarna arbetar för en jämlik diabetesvård inom Primärvården i Skåne.
Diabetessamordnarnas uppdrag är att följa kvalitén på diabetesvården i primärvården, att sprida evidensbaserad kunskap, att stimulera till kompetensutveckling och att arbeta för en jämlik och god diabetesvård i regionen samt att certifiera de ackrediterade hälsovalsenheter som uppfyller kraven för detta.
 
Diabetessamordnarna anordnar utbildningar och nätverksträffar, erbjuder hjälp och stöd i förbättringsarbete samt lärandeseminarier för erfarenhetsutbyte och diskussion kring kvalitetsdata från det Nationella Diabetesregistret.
 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.