Bemötande och stöd

Alla människor ska bedömas utifrån sin egen person och inte utifrån härkomst, kön, ålder, funktionshinder, social position, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell identitet. Hälso- och sjukvården har en skyldighet att se till att alla barn får hälso- och sjukvård och att barnen är delaktiga i sin vård.

Tolk

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökningar och behandling. Som medarbetare inom hälso- och sjukvården är du skyldig att erbjuda tolk till personer som har svårt att förstå och tala svenska. Tänk på att barn och andra personer med familjeband till patienten aldrig får användas som tolk. Du ska alltid boka tolk.

Boka språktolk

En viktig bok om omsorg – stöd när du stöttar ensamkommande unga

Metodboken riktar sig till dig som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa. Den är tänkt att användas som en erfaren arbetskollega.

I metodhandboken kan du slå upp specifika frågor. Du kan också få stöd om du upplever att metoder och arbetssätt är otillräckliga eller inte anpassade för den utsatta situationen som många ensamkommande unga befinner sig i.

Utbildning i migration och hälsa

Utbildning ger dig kunskap och förståelse för vad migrationserfarenhet kan innebära, på vilket sätt det kan påverka en persons hälsa och vilken roll det kan spela i mötet med vården. 

Webbutbildning - Migration och hälsa

Kompletterande utbildning

Det finns en kompletterande utbildning som ger ökad kunskap om ensamkommande ungas specifika livskontext. Den handlar även om vilka insatser olika personalgrupper kan göra för att förbättra hälsan hos ensamkommande unga. Utbildningen vänder sig till dig som möter ensamkommande barn och unga och framför allt dig som arbetar med psykisk ohälsa.

Utbildning: En viktig bok om omsorg – metodhandbok i att stötta ensamkommande unga (regionskane.golms.com)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.