VUB-teamet

VUB är en förkortning av Vuxna med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteende.

Målgrupp

Målgruppen är nätverket runt vuxna, bosatta i Skåne, med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteenden.

VUB-teamet kan kontaktas när insatser inom primärvård, psykiatri och vuxenhabilitering inte haft avsedd effekt. I kontakten förs en dialog om hur VUB-teamet kan vara behjälpligt i ärendet.

Nätverket

De professionella och andra personer som patienten behöver för att kunna leva ett gott liv och vara delaktig i samhället utifrån sina förutsättningar. VUB-teamet arbetar rådgivande till patientens nätverk och insatserna fokuserar på faktorer som främjar och vidmakthåller hälsa och välbefinnande.

Exempel på svåra problemskapande beteenden

  • Upprepat beteende som leder till fysiska självskador, fysiska skador på andra och/eller omfattande, kostsamma eller farliga materiella skador.
  • Socialt exkluderande beteende, till exempel hota eller skrämma andra, kladda med exkret, frambringa höga störande ljud, blottning med mera.
  • Svåra tvångsbeteenden.

Exempel på insatser

VUB-teamets insatser kan, utifrån bedömning av VUB-teamet, till exempel bestå av:

  • Kartläggning av patientens nätverk och klargörande av olika aktörers roller och ansvar.
  • Utredning och/eller bedömning av patientens hälsa, funktion, behov och nätverk. Görs tillsammans med nätverket.
  • Rekommendationer, baserat på utredningsresultat, till nätverket.

Hur tar man kontakt med VUB-teamet?

Vid ärendeförfrågningar

Vid ärendeförfrågan vänligen kontakta samordnare Anders Elmkvist. 
E-post: anders.elmkvist@skane.se
Telefonnummer: 0705-83 21 48

Observera att behandlande läkare behåller behandlingsansvaret för patienten även när insatser från VUB-teamet aktualiseras.

Kontakt för läkare

Läkare som vill rådfråga angående patienter med utvecklingsstörning är välkomna att kontakta:

Kontakt för habiliteringspersonal

Habiliteringspersonal som vill rådfråga angående patienter med beteendeproblematik är välkomna att kontakta

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.