VUB-teamet

VUB är en förkortning av Vuxna med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteenden.

Målgrupp

Målgruppen är nätverket runt vuxna, bosatta i Skåne, med utvecklingsstörning och svåra problemskapande beteenden.

VUB-teamet kan kontaktas av professionella när insatser inom primärvård, psykiatri och vuxenhabilitering inte haft avsedd effekt. I kontakten förs en dialog om hur VUB-teamet kan vara behjälpligt i ärendet.

Nätverket

De professionella och andra personer som patienten behöver för att kunna leva ett gott liv och vara delaktig i samhället utifrån sina förutsättningar. VUB-teamet arbetar rådgivande till patientens nätverk och insatserna fokuserar på faktorer som främjar och vidmakthåller hälsa och välbefinnande.

Exempel på svåra problemskapande beteenden

  • Upprepat beteende som leder till fysiska självskador, fysiska skador på andra och/eller omfattande, kostsamma eller farliga materiella skador.
  • Socialt exkluderande beteende, till exempel hota eller skrämma andra, kladda med exkret, frambringa höga störande ljud, blottning med mera.
  • Svåra tvångsbeteenden.

Exempel på insatser

VUB-teamets insatser kan, utifrån VUB-teamets bedömning i dialog med nätverket, till exempel bestå av:

  • Stöd i att påbörja och vidmakthålla samarbete i patientens nätverk.
  • Stöd i att klargöra olika aktörers roller och ansvar.
  • Rekommendationer till nätverket gällande utredning och/eller bedömning av patientens hälsa, funktion och behov.
  • Rekommendationer till nätverket gällande insatser och behandling.

Så tar du kontakt med VUB-teamet

Ärendeförfrågningar

Observera, ej remiss!

Vid ärendeförfrågan vänligen kontakta samordnare Anders Elmkvist via e-postadressen anders.elmkvist@skane.se eller telefon på 070- 583 21 48

Observera att behandlande läkare behåller behandlingsansvaret för patienten även när insatser från VUB-teamet aktualiseras.

Kontakt för läkare

Läkare som vill rådfråga angående patienter med utvecklingsstörning är välkomna att kontakta:

Kontakt för habiliteringspersonal

Habiliteringspersonal som vill rådfråga angående patienter med beteendeproblematik är välkomna att kontakta:

Maria Larsson, psykolog, via e-post maria.f.larsson@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.