Hur du matar in anslutningsuppgifter

När er beställning är mottagen av oss tilldelar vi den apparat ni önskar ansluta ett antal uppgifter. Dessa uppgifter behöver er tekniker mata in i den berörda apparaten. Region Skåne har inte möjlighet att konfigurera er utrustning åt er.

De uppgifter ni kommer att få av oss är:

 • IP-adress/IPv4-adress - Exempel 10.20.30.200
 • Subnätmask/Undernätmask - Exempel 255.255.255.0
 • Gateway - Exempel 10.20.30.1
 • Sökväg till MUSE - http://10.191.248.42:9240/SendTest
 • Enhetsnummer - Er enhetskoppling i MUSE, det är viktigt för fakturering att denna stämmer. Om ni mot förmodan flyttar en maskin till en annan enhet behöver ni kontakta oss och få ett nytt nummer.

Nedan följer två lathundar för hur dessa uppgifter matas in i två på marknaden vanligt förekommande maskiner. Om instruktionen för MAC VU360 inte går att följa kan det bero på att ni har fått en nyare mjukvara installerad av tillverkaren. I så fall kan ni kan prova att följa instruktionen för MAC 7 istället.

Om ingen av dessa instruktioner verkar stämma, vänligen kontakta oss så löser vi det. Läs även på sidan GE produktmanualer.

GE MAC 7

 • Säkerställ att nätverkskabeln är inkopplad
 • Tryck på pilen längst upp till höger på skärmen
 • Välj "Inställningar"
 • Logga in med användarnamn admin och tillhörande lösenord
 • Klicka på "System" i menyn till vänster
 • Klicka på "Enhet" i menyn till vänster
 • Fyll i fälten Apparatnummer, Enhetsnummer och Plats med de uppgifter ni fått av oss
 • Klicka på "Spara"
 • Klicka på "Nätverk" i menyn till vänster
 • Klicka på "Trådbundet nätverk" till vänster
 • Se till att "Nätverksstatus" är påslaget och att "Hämta IP-adress automatiskt" är avslaget
 • Fyll i fälten IPv4-adress, Undernätmask och Gatewayadress med de uppgifter ni fått av oss
 • Klicka på "Spara"
 • Klicka på "Arbetsflöde"
 • Klicka på "Sändning"
 • Se till att "DCP" är valt
 • Se till att "ADT-anrop" är på
 • Klicka i rutan för "Destinationsnamn" och mata in "muse" (utan citattecken)
 • Klicka i rutan för "Servernamn" och mata in "http://10.191.248.42:9240/SendTest" (utan citattecken)
 • Klicka på "Lägg till"
 • Testa anslutningen genom att klicka på "Testa anslutning"
 • Logga ut som admin.

GE MAC VU360

 • Säkerställ att nätverkskabeln är inkopplad
 • Klicka på pilen längst upp till höger på skärmen
 • Välj "Inställningar"
 • Logga in som användaren admin med tillhörande lösenord
 • Klicka på "System" i menyn till vänster
 • Under "Enhetsinställningar", fyll i fälten "Apparatnummer", "Enhetsnummer" och "Plats" med de uppgifter ni fått av oss
 • Klicka på "Spara"
 • Klicka på "Nätverk" i menyn till vänster
 • Klicka på pennan vid "Trådbundet nätverk"
 • Se till att "Trådbundet nätverk" är påslaget och att "Hämta IP-adress automatiskt" är avslaget (alternativen hittar du längst upp till höger på skärmen)
 • Fyll i fälten IPv4-adress, Undernätmask och Gatewayadress med de uppgifter ni fått av oss
 • Klicka på "Spara"
 • Klicka på "Kommunikation" i menyn till vänster
 • Klicka på "Lägg till"
 • Se till att "DCP" är valt som kommunikationsmetod
 • Se till att "ADT-anrop" är på
 • Klicka i rutan för "Namn" och mata in "muse" (utan citattecken)
 • Klicka i rutan för "Servernamn" och mata in "http://10.191.248.42:9240/SendTest" (utan citattecken)
 • Testa anslutningen genom att klicka på "Testa anslutning"
 • Klicka på "Verkställ"
 • Logga ut som admin.

Testskicka ett EKG

När konfigurationen är genomförd kan ni testköra en undersökning med personnummer 19121212-1212. Det är viktigt att personnummer alltid anges med 13 tecken inklusive bindestreck, alltså i formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Detta krävs för att uppslag mot Befolkningsregistret skall lyckas och för att kliniker vid senare tillfälle ska kunna hitta era inskickade EKG.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.