Om webbplatsen

Webbplatsen är till för alla privata och offentliga vårdgivare, som har avtal med/uppdrag för Region Skåne.

Ambitionen är att du som arbetar i vården ska hitta relevant information och stöd i administrativa frågor och i mötet med patienten.

Vi kommer att fortsätta utveckla Vårdgivare Skåne, med målet att skapa ett användarvänligt verktyg för vårdpersonalen.

Här ska vårdpersonal hitta relevant vårdrelaterad information; regionala riktlinjer, rutiner och styrande dokument.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.