Om webbplatsen

Webbplatsen är till för alla privata och offentliga vårdgivare, som har avtal med/uppdrag för Region Skåne.

Ambitionen är att du som arbetar i vården ska hitta relevant information och stöd i administrativa frågor och i mötet med patienten.

Vi kommer att fortsätta utveckla Vårdgivare Skåne, med målet att skapa ett användarvänligt verktyg för vårdpersonalen.

Här ska vårdpersonal hitta relevant vårdrelaterad information; regionala riktlinjer, rutiner och styrande dokument.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter