PMO

PMO (Profdoc Medical Office) är det journalsystem som används inom offentlig och privat öppenvård i Region Skåne. Systemet används inom samtliga primärvårdsenheter, barnhälsovårdsenheter samt Habilitering och Hjälpmedel.

PMO är uppbyggt av moduler. I en av dessa, PMO-kassan, kan du bland annat registrera betalningar samt skriva ut kvitton och räkningar. Systemet levererar utdata till eJournal samt till NPÖ (Nationell PatientÖversikt). I eJournal kan patienten själv ta del av viss information.

Behörighet och avvikelser

Information om beställning av behörighet, avvikelser och information om borttagning av journaldata för offentliga och privata vårdgivare.

Offentliga vårdgivare

Privata vårdgivare

Observera att avvikelseanmälan inte gäller felanmälningar. Dessa görs till Servicedesk. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.