PMO

PMO (Profdoc Medical Office) är det journalsystem som används inom offentlig och privat öppenvård i Region Skåne. Systemet används inom samtliga primärvårdsenheter, barnhälsovårdsenheter samt Habilitering och Hjälpmedel.

PMO är uppbyggt av moduler. I en av dessa, PMO-kassan, kan du bland annat registrera betalningar samt skriva ut kvitton och räkningar. Systemet levererar utdata till eJournal samt till NPÖ (Nationell PatientÖversikt). I eJournal kan patienten själv ta del av viss information.

Behörighet och avvikelser

Information om beställning av behörighet, avvikelser och information om borttagning av journaldata för offentliga och privata vårdgivare.

Offentliga vårdgivare

Privata vårdgivare

Observera att avvikelseanmälan inte gäller felanmälningar. Dessa görs till Servicedesk. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter