PMO

PMO (Profdoc Medical Office) är det journalsystem som används inom offentlig och privat öppenvård i Region Skåne. Systemet används inom samtliga primärvårdsenheter, barnhälsovårdsenheter samt Habilitering och Hjälpmedel.

PMO är uppbyggt av moduler. I en av dessa, PMO-kassan, kan du bland annat registrera betalningar samt skriva ut kvitton och räkningar. Systemet levererar utdata till eJournal samt till NPÖ (Nationell PatientÖversikt). I eJournal kan patienten själv ta del av viss information.

Behörighet och avvikelser

Information om beställning av behörighet, avvikelser och information om borttagning av journaldata för offentliga och privata vårdgivare.

Tillfälligt lösenord i PMO

Inloggning i PMO ska ske med e-tjänstekort, men tillfälligt lösenord till PMO kan ges under en fyraveckorsperiod, exempelvis vid försening av kort/koder. Efter denna fyraveckorsperiod kan ytterligare förlängning ske med en vecka, vem som helst på enheten kan ringa och beställa förlängning. Orsak ska alltid anges vid begäran om tillfälligt lösenord.

Vi rekommenderar att ni alltid har några reservkort ute på enheterna, kostnaden för reservkort är ca 400:- styck.

Anvisning för reservkort

Offentliga vårdgivare

Privata vårdgivare

Observera att avvikelseanmälan inte gäller felanmälningar. Dessa görs till Servicedesk. 

PMO ska ersättas av Millennium

Våren 2025 inleds arbetet med att byta ut Region Skånes befintliga journalsystem mot Millennium. Det innebär att vi får en gemensam miljö i hela Region Skåne som ska användas av både offentligt och privat driven vård. Arbetet sker inom ramen för programmet Skånes digitala vårdsystem (SDV).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.