Traumajour

Information om konsultstöd vid svåra traumafall samt facilitering av sekundär transporter av Nivå 1 .

Traumajouren är i första hand ett konsultstöd för svåra traumafall och nås dygnet runt på 046-17 10 00. Traumajourerna är traumakunniga kirurger. 

Traumajouren ska kontaktas av teamleder för samtliga nivå 1-traumafall som kommer till SUS Lund, samt vid flerskadelarm i både Lund och Malmö.

Övriga sjukhus i regionen kan kontakta traumajouren vid behov. Vid frågor om isolerat neurotrauma kan med fördel Neurokirurgjouren kontaktas.

Överflytt av traumapatient till Sus

Kontakta traumajouren på SUS om en patient som inkommit som traumalarm eller med motsvarade skador, oavsett larmnivå, ska flyttas över till SUS inom ett dygn från traumat. Traumajouren fattar beslut om övertag och koordinerar detta inom Sus. Detta gäller oavsett vilka skador som föranleder flytten. 

Inför kontakt med traumajour bör följande information finnas tillgänglig:

  1. personuppgifter
  2. skadepanorama
  3. status efter ankomst till akutmottagning enligt ABCDE.
  4. preliminärresultat av genomförda undersökningar, inklusive eventuell bilddiagnostik
  5. genomförda åtgärder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.