Traumabakjour

Information om konsultstöd vid svåra traumafall samt facilitering av sekundär transporter av Nivå 1 .

Traumabakjouren är i första hand ett konsultstöd för svåra traumafall och nås dygnet runt på telefon 046-176207 . Vid behov åker traumabakjouren in till Lund eller Malmö för assistans på plats. Traumabakjourerna är erfarna traumakunniga kirurger eller IVA-läkare. 

Traumabakjouren ska kontaktas av traumaledare för samtliga nivå 1-traumafall som kommer till SUS Lund, samt vid flerskadelarm i både Lund och Malmö.

Övriga sjukhus i regionen kan kontakta traumabakjouren vid behov. Vid frågor om isolerat neurotrauma kan med fördel Neurokirurgjouren kontaktas.

Överflytt av traumapatient till Sus

Kontakta traumabakjouren på Sus om en patient som inkommit som traumalarm eller med motsvarade skador, oavsett larmnivå, ska flyttas över till Sus inom ett dygn från traumat. Traumabakjouren fattar beslut om övertag och koordinerar detta inom Sus. Detta gäller oavsett vilka skador som föranleder flytten. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.