Traumabakjour

Information om konsultstöd vid svåra traumafall samt facilitering av sekundär transporter av Nivå 1 .

Traumabakjouren är i första hand ett konsultstöd för svåra traumafall och nås dygnet runt på telefon 046-176207. Traumabakjourerna är traumakunniga kirurger. 

Traumabakjouren ska kontaktas av teamleder för samtliga nivå 1-traumafall som kommer till SUS Lund, samt vid flerskadelarm i både Lund och Malmö.

Övriga sjukhus i regionen kan kontakta traumabakjouren vid behov. Vid frågor om isolerat neurotrauma kan med fördel Neurokirurgjouren kontaktas.

Överflytt av traumapatient till Sus

Kontakta traumabakjouren på SUS om en patient som inkommit som traumalarm eller med motsvarade skador, oavsett larmnivå, ska flyttas över till SUS inom ett dygn från traumat. Traumabakjouren fattar beslut om övertag och koordinerar detta inom Sus. Detta gäller oavsett vilka skador som föranleder flytten. 

Inför kontakt med traumabakjour bör följande information finnas tillgänglig:

  1. Personuppgifter
  2. Skadepanorama
  3. Status efter ankomst till akutmottagning enligt ABCDE.
  4. Preliminärresultat av genomförda undersökningar, inklusive eventuell bilddiagnostik
  5. Genomförda åtgärder

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.