Rutiner och instruktioner

Här finns funktionsmanualer för Terminal (T) och Webb Pasis (W) samt manualer för tillämpning. Du hittar också utbildningar här.

Manualer

Reservrutiner

Du kan skriva ut och använda dessa dokument som underlag för efterregistrering i Pasis om det inte är i drift. Skriv gärna ut dokumenten i förebyggande syfte.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.