Mag- och tarmkoster

Vid vissa tillstånd i mag- och tarmkanalen kan specialkost behövas. En specialkost vid mag- och tarmsjukdomar ska ordineras av dietist eller läkare.

Rekommendationer

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter