Samverkan vid egenvård

Regional rutin hjälper sjukvårdspersonalen att bedöma om en patient själv kan utföra ordinerade åtgärder.

Region Skåne har i samverkan med Kommunförbundet Skåne tagit fram en regional rutin för egenvårdsbedömning och det ansvar som följer av en sådan bedömning.

Med egenvård menas när någon legitimerad inom hälso- och sjukvården har bedömt att en patient själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd

Rutinen ska ge hälso- och sjukvårdspersonal kunskap om vad egenvårdsbedömning innebär. Den tydliggör vad som gäller vid:

  • riskbedömning
  • dokumentation
  • planering
  • samverkan
  • uppföljning
  • bedömning om omprövning

Journalmall och patientfall

Det är viktigt att analysera riskerna för att bedöma om en person kan klara de ordinerade åtgärderna på egen hand. Det är inte möjligt att generellt ange vilka åtgärder som är hälso- och sjukvård och vilka som kan utföras som egenvård.

Varje enskilt fall måste bedömas utifrån den enskilde individens omständigheter och situation. Som bilaga till rutinen finns vanligt förekommande patientfall, för vägledning.

I rutinen beskrivs att särskild journalmall för Melior och PMO finns för att säkra att dokumentation sker på rätt sätt för att kunna spåra beslut som till exempel vilken åtgärd som avses och hur uppföljning ska ske.

Utbildning egenvårdsbedömning

En sammanfattning/utbildning finns som ett komplement till den regionala rutinen för egenvårdsbedömning.

Socialstyrelsens föreskrift

Den regionala rutinen utgår från Socialstyrelsens föreskrift "Bedömningen av om en hälso-och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård", SOSFS 2009:6.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter