Support och kontakt

Kontaktuppgifter för supportärenden för Intygsmodellen.

Telefonnummer för användare av Melior och PMO

Ring IT Servicedesk på telefon 30 000 (externt: 077-67 30 000) och säg ”Intygsmodulen” som svar på frågan vilket ärende det gäller.

Ärende kan även läggas direkt i ärendehanteringssystemet.

RITZ Ärendehanteringssystem

Kontaktvägar

Rutiner för kontakt via Meliors funktionsbrevlåda

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.