Support och kontakt

Kontaktuppgifter för supportärenden.

Telefonnummer för Melior och PMO-användare 

077-67 30 000 (externt) eller 30 000 (internt) Knappval 2, därefter val 6. 

Ärende kan även läggas direkt i ärendehanteringssystemet.

Kontaktvägar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter