Behörighet och inloggning

Stöd- och behandlingsplattformen (SoB) består av två delar; ett designverktyg och en vårdgivarmiljö. I designverktyget kan du utbilda och testa programmen. I vårdgivarmiljön bedriver du vården. Du kan även logga in som så kallad testinvånare för att testa ett program ur invånarens perspektiv.

Logga in i vårdgivarmiljön

För dig som ska komma i kontakt med invånare. Du loggar in med ditt SITHS-kort. Använd Edge eller Chrome.

Behörighet

Kontakta behörighetsadministratören på din vårdenhet för att få behörighet. Tänk på att du måste ha uppfyllt samtliga krav och förutsättningar för att kunna logga in. Du hittar mer information om krav och förutsättningar på sidan Kom igång med ett program.

Kom igång med ett program

Så når invånare Stöd- och behandlingsplattformen

Invånare når SoB via e-tjänster på 1177.se i samband med vårdkontakt och beslut om att starta ett digitalt stöd eller behandling.

Lathund för invånare om hur de når SoB (pdf)

Behörighet och inloggning i designverktyget

Kontakta sob@skane.se om du som behandlare vill testa något specifikt program. Ange följande:

  • Varför du vill testa programmet, till exempel om det handlar om utbildning, forskning, förstudie eller någon annan anledning.
  • Vilket program som du vill testa.

Ange "Tillgång till testmiljö i sob" i ämnesraden på e-postmeddelandet.

I nästa steg kommer ansvariga att behöva antingen din HSA-Identitet eller ditt personnummer. Din HSA-Identitet hittar du i Skånekatalogen. Format av HSA-Identitet ser vanligtvis ut enligt följande: SE162321000255-xxxxxx.

För att ange ditt personnummer måste du ha telefonkontakt med någon medarbetare på enheten Medieproduktion. Detta eftersom det inte är lämpligt att skriva personnummer i vanliga e-postmeddelanden.

Logga in i designverktyget

Logga in i designverktyget (dv.personal.sob.1177.se)

Logga in som testinvånare

Du loggar in med ditt personliga BankID.

Logga in som testinvånare (dv.sob.1177.se)

Om du inte kan logga in

Testa ditt SITHS-kort

Kontrollera att du kan logga in i andra system med ditt SITHS-kort. Starta om datorn om det inte fungerar. 

Om det fungerar i andra system ska du testa att starta om din webbläsare om SITHS-kortet inte läses av. 

Se även till att certifikatet för ditt SITHS-kort uppdaterat om det inte fungerar när du har startat om din webbläsare.

Kontrollera om det finns någon driftstörning

Du kan även kolla om det finns någon driftstörning som påverkar SoB.

Driftstatus (inera.se)

Registrera ett ärende om du ändå inte kan logga in

Registrera ett ärende i formuläret "Registrera ärende till Verksamhetsstöd digitala tjänster" om du inte kan logga in eller får andra oväntade fel med åtkomst trots att du har testat ditt SITHS-kort och kontrollerat att det inte finns någon driftstörning.

Registrera ärende till Verksamhetsstöd digitala tjänster (ritz.skane.se)

Välj ”Stöd och behandling” som system och bifoga en skärmdump på felmeddelandet samt vilken länk du försökte nå.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.