Naloxonprogram

I Region Skåne ska naloxon ordineras/förskrivas till individer som riskerar att drabbas av opioidöverdos. Det är en av de insatser som ingår i strategin för att minska narkotikarelaterad dödlighet i Skåne.

Naloxonprogrammet i Region Skåne har tagit fram en modell för att tillgängliggöra naloxon, inklusive utbildningsmaterial. Målet är att minska överdosdödligheten genom att förebygga allvarliga skador och dödsfall i miljöer där opioidöverdoser sker.

Naloxon vid ordination/förskrivning av opioder

Den som är inskriven på någon av Region Skånes sprututbytesmottagningar eller beroendevårdsenheter, inklusive LARO-mottagningar, erbjuds naloxon nässpray tillsammans med en utbildning. Då är läkemedlet kostnadsfritt.

Naloxon kan också skrivas ut av dig som läkare på vårdcentral till personer som använder opioider men som inte är inskrivna på en sprututbytesmottagning eller beroendevårdsenhet. Då betalar brukaren läkemedlet själv. Naloxon ingår i högkostnadsskyddet.

Besök Fass.se för mer information om Respinal.

Du kan rädda liv!

Här kan ni se utbildningsfilmen för naloxonutbildare. Filmen ger en översikt vad gäller vad man bör förmedla till de patienter som får med sig naloxon hem och ger bakgrund och fördjupning av delar som man som utbildare bör veta. Den kan med fördel kompletteras med ett besök av samordnarna för Region Skånes Naloxonprogram för fördjupad dialog. Kontakta Pernilla Isendahl eller Katja Troberg för att boka in besök på er enhet.

Naloxonutbildningsfilm för utbildare (mediaflow.com)

Nedan finner du även en kort utbildningsfilm som är tänkt att vara en del av utbildningen på så sätt att den utgör en repetition för dig som redan har gått naloxonutbildningen. Den är även tänkt att fungera som en ”inkastare” på de enheter som ingår i Naloxonprogrammet, det vill säga för att fånga intresse bland de som inte ännu gått utbildningen. Utöver det kan den även fungera som en kort informations- och instruktionsfilm på en samhällelig nivå.

Du kan rädda liv! (mediaflow.com)

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet om naloxon är till för dig som utbildare. Genom att brukare får tillgång till utbildningen och kan föra kunskapen vidare till närstående och vänner ökar möjligheten att förebygga dödsfall och allvarliga skador till följd av överdos.

Det är också viktigt att den som har Naloxon informerar personer i sin omgivning om var naloxonet förvaras, hur en överdos ser ut och vad omgivningen ska göra vid en överdos av opioider (till exempel morfin, heroin, fentanyl och tramadol).

Forskningsprojekt

Naloxonprojektet startade i juni 2018 och övergick i januari 2022 till att bli en permanent verksamhet. Forskningsprojektet som utgjort en del av naloxonprojektet kommer fortlöpande att utvärderas i vetenskapliga studier i samverkan med Lunds universitet. Fram tills nu har forskningsprojektet resulterat i två vetenskapliga artiklar:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.