Behandlingsriktlinjer vid hemtest av klamydia/gonorré

Information till behandlande hälso- och sjukvårdspersonal när patient har beställt prover för klamydia/gonorré hemtest via 1177.se.

Om provet är positivt och analyserat på Klinisk mikrobiologi, Labmedicin i Lund, ska behandling, kontaktspårning och smittskyddsanmälan ske enligt aktuella riktlinjer:

Se Smittskyddslagen 2004:168, 3 kap 4 § (riksdagen.se)

Positiv klamydia gör så här

Kontrollera patientens ID och provsvar och därefter tar du över behandlingsansvaret. Att du övertagit behandlingsansvaret innebär att du ska:

  1. Ge patienten behandling
  2. Kontaktspåra patienten eller remittera för kontaktspårning.
  3. Gör smittskyddsanmälan via SmiNet.
  4. Logga in med ditt SITHS-kort och registrera övertagandet.

Positiv gonorré gör så här

Remittera patienten till STI-mottagning. Du som behandlande vårdpersonal på STI-mottagningen ska:

  1. Ge patienten behandling
  2. Kontaktspåra patienten eller remittera för kontaktspårning.
  3. Gör smittskyddsanmälan via SmiNet.
  4. Logga in med ditt SITHS-kort och registrera övertagandet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.