Instruktioner och utbildning

Här hittar du instruktioner för stöd i rapportering och information om utbildning i AvIC.

Instruktionen är ett stöd för effektiv rapportering och hantering av avvikelser i AvIC. Den omfattar alla typer av avvikelser som hanteras inom Region Skånes avvikelsehanteringssystem AvIC.

Kurser i Utbildningsportalen

För att hitta utbildningsmaterial som vägleder dig i hur du rapporterar i AvIC, klicka på "Kurskatalog" och välj "Avvikelsehantering" - "AvIC" - "rapportör".

För utbildningsmaterial som beskriver avvikelseprocessens steg och ansvarsroller, klicka på "Kurskatalog" och välj sedan "Avvikelsehantering" - "ansvarsroller". Utbildningen riktar sig främst till medarbetare med roller i avvikelsesystemet.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter