Instruktioner och utbildning

Här hittar du instruktioner för stöd i rapportering och information om utbildning i AvIC.

Instruktionen är ett stöd för effektiv rapportering och hantering av avvikelser i AvIC. Den omfattar alla typer av avvikelser som hanteras inom Region Skånes avvikelsehanteringssystem AvIC.

AvIC ska användas i webbläsare Edge Chromium (eller Google Chrome).

Kurser i Utbildningsportalen

För att hitta utbildningsmaterial som vägleder dig i hur du rapporterar i AvIC, klicka på "Kurskatalog" och välj "Avvikelsehantering" - "AvIC" - "rapportör".

För utbildningsmaterial som beskriver avvikelseprocessens steg och ansvarsroller, klicka på "Kurskatalog" och välj sedan "Avvikelsehantering" - "ansvarsroller". Utbildningen riktar sig främst till medarbetare med roller i avvikelsesystemet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.