Instruktioner och utbildning

Här hittar du instruktioner för stöd i rapportering och information om utbildning i Avic.

Instruktionen är ett stöd för effektiv rapportering och hantering av avvikelser i Avic. Den omfattar alla typer av avvikelser som hanteras inom Region Skånes avvikelsehanteringssystem Avic.

Instruktion för Avic (pdf)

Använd alltid webbläsare Edge Chromium eller Google Chrome när du startar Avic.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.