Instruktioner och utbildning

Här hittar du instruktioner för stöd i rapportering och information om utbildning i AvIC.

Instruktionen är ett stöd för effektiv rapportering och hantering av avvikelser i AvIC. Den omfattar alla typer av avvikelser som hanteras inom Region Skånes avvikelsehanteringssystem AvIC.

AvIC ska användas i webbläsare Edge Chromium (eller Google Chrome).

Kurser i Utbildningsportalen

För att hitta utbildningsmaterial som vägleder dig i hur du rapporterar i AvIC, klicka på "Kurskatalog" och välj "Avvikelsehantering" - "AvIC" - "rapportör". Bilderna i utbildningen som visar AvIC är inte uppdaterat efter systemets senaste versionen. Färgsättningen skiljer sig jämfört med nuvarande version.

För utbildningsmaterial som beskriver avvikelseprocessens steg och ansvarsroller, klicka på "Kurskatalog" och välj sedan "Avvikelsehantering" - "ansvarsroller". Utbildningen riktar sig främst till medarbetare med roller i avvikelsesystemet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.