Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Måltidsordning och praktiska råd kring måltiderna

Måltiderna ska fördelas jämnt över en så stor del av den vakna tiden på dygnet som möjligt. Tre huvudmål och tre mellanmål rekommenderas.

Varför är måltidsordning viktigt? 

  • De flesta patienter är vana vid en måltidsordning med frukost, lunch, middag samt mellanmål.
  • Patienter på sjukhus har ofta nedsatt aptit och kan få svårt att tillgodose det totala energi- och näringsbehovet om måltiderna är få och/eller kommer för tätt.
  • Nattfastan bör inte överskrida 10-11 timmar.
  • Mellanmålen är lika viktiga som huvudmålen och nödvändiga för att patienten ska täcka sitt energibehov.
  • Den rekommenderade måltidsordningen är fördelaktig för en god kontroll av blodsocker, blodfetter och för att behålla kroppsvikten på önskad nivå.

Rekommendationer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.