Ambulansresurser

Antalet resurser som ska finnas i varje ambulansdistrikt regleras via avtal med respektive leverantör. För verksamheten i ambulansdistrikt 1 och 3 finns denna uppgift i uppdraget till förvaltningen Medicinsk Service.

Det finns två olika typer av ambulansresurser: Akut- och transportambulans. Det som skiljer sig i dessa ambulansresurser är enbart kompetensen i ambulansteamet.

I akutambulanserna ska det finnas en specialistutbildad sjuksköterska, medan i transportambulanserna är högsta medicinska kompetens grundutbildad sjuksköterska. Den andra personen i teamet skall lägst inneha kompetens som ambulanssjukvårdare, vilket gäller för båda akut- och transportambulans. Den medicinsk-tekniska utrustningen är identisk.

Utrustnings- och läkemedelslista

Nedanstående dokument anger minimiutrustning enligt avtal mellan Region Skåne och respektive leverantör. Dokumenten håller på att uppdateras, så avvikelser kan förekomma.

Utrustningslista ambulans (pdf)

Läkemedelslista ambulans (pdf)

Specialresurser

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter