Ambulansresurser

Antalet resurser som ska finnas i varje ambulansdistrikt regleras via avtal med respektive leverantör. För verksamheten i ambulansdistrikt 1 och 3 finns denna uppgift i uppdraget till förvaltningen Medicinsk Service.

Det finns två olika typer av ambulansresurser: Akut- och transportambulans. Det som skiljer sig i dessa ambulansresurser är enbart kompetensen i ambulansteamet.

I akutambulanserna ska det finnas en specialistutbildad sjuksköterska, medan i transportambulanserna är högsta medicinska kompetens grundutbildad sjuksköterska. Den andra personen i teamet skall lägst inneha kompetens som ambulanssjukvårdare, vilket gäller för båda akut- och transportambulans. Den medicinsk-tekniska utrustningen är identisk.

Specialresurser

 • Specialresurs, Kemambulans är en regional resurs, dygnet runt, inom ambulanssjukvården i Skåne. Bilen driftas på Region Skånes uppdrag av Premedic ambulans AB och är stationerad vid ambulanssjukvården i Perstorp.

  Ambulansteamet består av två personer, minst en specialistutbildad sjuksköterska och en sjuksköterska/ambulanssjukvårdare, utbildade och utrustade för att utföra uppdrag med farliga ämnen och/eller i kontaminerad miljö.

  Ambulansteamet arbetar oftast tillsammans med Räddningstjänsten i Perstorp men kan även användas för separata sjukvårdsuppdrag med farliga ämnen.

  Specialresursen finns för telefonsupport och insats och kan bistå SL, Sjukvårdsledaren, inom hela Region Skåne.

  Kemambulansen kontaktas och larmas via SOS Alarm.

  Insatsrapport Kem-uppdrag

 • Specialresurs, SITS, SjukvårdsInsats Till Sjöss, är en regional resurs,    dygnet runt, inom ambulanssjukvården i Skåne.

  Ett SITS-team består av en specialistutbildad sjuksköterska och en grundutbildadsjuksköterska/ambulanssjukvårdare  för uppgiften utbildad och utrustad. Beredskapen upprätthålles genom att samtidigt minst ett ordinarie ambulansteam i de berörda ambulansdistrikten har kompetens och utrustning  att utföra ett SITS uppdrag.

  Ambulansstationerna i Höganäs, Malmö/Trelleborg och Simrishamn svarar för SITS-beredskapen i Skåne. Samtliga team finns för telefonsupport och insats och kan bistå SL, Sjukvårdsledaren, inom hela Region Skåne.

  Insatsområde och förutsättningar

  Insatsområde är primärt svenskt territorialhav runt Skånes kust. I verksamheten ingår endast insats från ytan (båt). Verksamheten bygger på medverkan av Sjöräddningssällskapet SSRS för uttransport av SITS-team, men även andra organisationer t ex lots, kustbevakning och militära resurser kan användas för detta ändamål. Med detta koncept uppnås möjligheten att göra en insats på mindre fartyg, fritidsbåtar och fiskebåtar.

  Följande sjöräddningsstationer är aktuella för uttransport av SITS-team i Skåne.

  • Höganäs
  • Torekov
  • Barsebäckshamn
  • Lomma
  • Falsterbokanalen
  • Trelleborg
  • Ystad
  • Skillinge

  SITS team kontaktas via SOS Alarm AB.

  Insatsrapport sjukvårdsinsatser till sjöss

 • Förstärkt Sjukvårds Ledning, FSL, är en regional resurs inom ambulanssjukvården i Skåne och ska ses som en förstärkning till den  sjukvårdsledning som finns på plats vid något mer komplexa händelser exempelvis speciella hotsituationer, publika evenemang och stora skadehändelser.

  Operativt kan Sjukvårdsledningen, SL, på skadeplats begära förstärkning med FSL vid misstänkt allvarlig händelse. Aktivering av FSL sker regionalt av RMKL, Regional Medicinsk Katastrof Ledning, via TIB funktionen eller via SOS Alarm.

  För planerade aktiviteter ska respektive arbetsgivare kontaktas innan varje händelse/aktivitet.

  Insatsrapport FSL

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.