Ambulansresurser

Antalet resurser som ska finnas i varje ambulansdistrikt regleras via avtal med respektive leverantör. För verksamheten i ambulansdistrikt 1 och 3 finns denna uppgift i uppdraget till förvaltningen Medicinsk Service.

Det finns två olika typer av ambulansresurser: Akut- och transportambulans. Det som skiljer sig i dessa ambulansresurser är enbart kompetensen i ambulansteamet.

I akutambulanserna ska det finnas en specialistutbildad sjuksköterska, medan i transportambulanserna är högsta medicinska kompetens grundutbildad sjuksköterska. Den andra personen i teamet skall lägst inneha kompetens som ambulanssjukvårdare, vilket gäller för båda akut- och transportambulans. Den medicinsk-tekniska utrustningen är identisk.

Utrustnings- och läkemedelslista

Nedanstående dokument anger minimiutrustning enligt avtal mellan Region Skåne och respektive leverantör. Dokumenten håller på att uppdateras, så avvikelser kan förekomma.

Utrustningslista ambulans (pdf)

Läkemedelslista ambulans (pdf)

Specialresurser

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.