Taligenkänning

Taligenkänning är ett program som översätter tal till text. Det innebär att du kan använda din röst för att producera text istället för att skriva med tangentbordet.

Taligenkänning är godkänt för Melior och PMO. Införandet är en del i förberedelserna inför SDV. Det tillkommer en kostnad, 500 kronor per person och månad. I kostnaden ingår support, drift och licens.

För verksamheter som vill starta med Taligenkänning var god se under rubrik – Förberedelser.

Beställning och behörighet

Beställningsformulär för Taligenkänning.

Offentliga vårdgivare

Privata vårdgivare

Läs mer om projektet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter