Taligenkänning

Taligenkänning är ett program som översätter tal till text. Det innebär att du kan använda din röst för att producera text istället för att skriva med tangentbordet.

Taligenkänning är godkänt för Melior och PMO. Införandet är en del i förberedelserna inför SDV.

Tänk på att användare av TIK måste fortsatt få utbildning i TIK/journalsystemet samt få information om verksamhetens administrativa rutiner kring användning av TIK. För kontakt se under rubrik – Förberedelser

För verksamheter som vill starta med Taligenkänning var god se under rubrik – Förberedelser.

Filmer där medarbetare delar sina erfarenheter av att arbeta med taligenkänning

Beställning och behörighet

Offentliga vårdgivare

Privata vårdgivare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.