Taligenkänning

Taligenkänning är ett program som översätter tal till text. Det innebär att du kan använda din röst för att producera text istället för att skriva med tangentbordet.

Taligenkänning är godkänt för Melior och PMO. Införandet är en del i förberedelserna inför SDV. Det tillkommer en kostnad, 400 kronor per person och månad. I kostnaden ingår support, drift och licens.

För verksamheter som vill starta med Taligenkänning var god se under rubrik – Förberedelser.

Beställning och behörighet

Beställningsformulär för Taligenkänning.

Offentliga vårdgivare

Beställningarna för offentlig vårdgivare sker inte via e-katalogen längre utan görs i RITZ

Privata vårdgivare

Läs mer om projektet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.