Taligenkänning

Taligenkänning är ett program som översätter tal till text. Det innebär att du kan använda din röst för att skriva istället för tangentbordet. Införandet startade januari 2019. Ni är välkomna med en intresseanmälan.

Från och med den 1/9 sänks licenskostnaden till 500 kr per person och månad.

Taligenkänning är godkänt för både Melior och PMO. Införandet är en del i förberedelserna inför SDV. Innan ni lämnar in intresseanmälan är det viktigt att tänka på att det tillkommer en licenskostnad (1300 kr per person och månad) för att använda programmet. Ni ska också ha ett tydligt mål med er användning och behöver utse en förändringsledare samt en arbetsgrupp innan ni skickar anmälan. I den ska minst en medicinsk sekreterare samt en läkare ingå.

Intresseanmälan för Taligenkänning

Förberedelser innan ni börjar använda Taligenkänning

Se över rutiner och utbildningsbehov i Melior och PMO gällande:

 • Hur du skapar en vårdkontakt.
 • Hur du skapar en anteckning i journalsystemet.
 • Gå igenom rutiner, identifiera vem som gör vad vid till exempel registrering av diagnoskoder, bokningar, återbesök och beställningar.
 • Riskbedömning avseende arbetsmiljön ska genomföras vid införandet (detta ska ske innan start av Taligenkänning, se Region Skånes riktlinjer för riskbedömning avseende arbetsmiljö, arbetsmiljölagen).
 • Införande på enhetsnivå ska vara samverkad enligt Region Skånes samverkansavtal.

Vid eventuella frågor kontakta din HR-avdelning.

Läs mer om projektet

Slutrapport för pilotprojekt taligenkänning 2018-09-30
Presentation: så fungerar taligenkänning 
Presentation om taligenkänning till verksamheten (Powerpoint)

Film om taligenkänning (extern länk till Youtube)

Du kan också kontakta verksamhetsansvarig för digital diktering:

 • Skånes Universitetssjukvård: Contact
 • Skånes sjukhus nordost: Contact
 • Skånes sjukhus nordväst: Contact
 • Psykiatri och habilitering: Contact
 • Privata vårdgivare: Contact
 • Primärvården: Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter