Bedöm och anmäl en patient till NUR

Du som är behandlande läkare bedömer först om patienten uppfyller förutsättningarna för naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). Efter det har du en dialog med patienten om NUR passar patienten. Du som är NUR-koordinator har kontakt med Försäkringskassan och anmäler patienten till NUR.

Behandlande läkare gör en bedömning

Du bedömer om patienten uppfyller förutsättningarna för NUR. Efter det har du en dialog med patienten om NUR passar hen.

Du och patienten sätter tillsammans mål som hen ska nå på NUR-vistelsen. Du behöver inte skicka någon remiss för NUR.

Patienter som kan få NUR

Insatsen riktar sig till patienter som är sjukskrivna med sjukpenninggrundande inkomst eller aktivitetsersättning. Patienten ska ha motivation och ork för att delta i en hel NUR-vistelse. Detta gäller även resor till och från gården. Patienten ska också ha någon av följande diagnoser:

  • F43.8a Utmattningssyndrom
  • F32.0 Lindrig depressiv episod
  • F32.1 Medelsvår depressiv episod
  • F41 Panik och ångestsyndrom

NUR är inte möjlig för dessa personer

  • Personer som får ersättning från till exempel försäkringsbolag eller en statlig myndighet.
  • Personer som inte omfattas av sjukförsäkring enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personer som inte omfattas av EU:s förordningar nummer 1408/71 och nummer 883/2004.
  • Personer som inte omfattas av konvention mellan Sverige och annat land om social trygghet.
  • Personer som är kliniskt olämpliga, till exempel om personen är missbrukare eller har tyngre diagnoser.

Behandlande läkare har det medicinska ansvaret

Du som är patientens läkare har det medicinska ansvaret för patienten under hela hens NUR-vistelse. Patienten får ingen behandling eller terapi på gården, men kan fortsätta med samtal eller annan behandling i vården under tiden.

NUR-koordinatorn kontaktar Försäkringskassan och patienten

Du tar kontakt med patientens handläggare på Försäkringskassan. Ni har en dialog om det finns någon plan för patienten och om en NUR-vistelse kan vara en del i den.

Efter kontakten med handläggaren på Försäkringskassan kontaktar du patienten. Patienten väljer själv vilken gård hen vill vara på. Rekommendera patienten att besöka gården innan hen bestämmer sig. Patienten får då en känsla för gården men även en uppfattning om hur lång tid det tar att ta sig till och från gården. Det är viktigt att patienten känner sig motiverad och tror att hen kan genomföra NUR-vistelsen. Du kan följa med patienten på studiebesöket.

Kontakta den gård som patienten vill göra studiebesök på.

Om gårdarna samt kontaktuppgifter (1177.se)

NUR-koordinatorn anmäler patienten

Skicka förfrågan till gården som patienten har valt. Detta gör du via PASiS. Det behövs ingen remiss från läkaren. Förfrågan kan skickas max 60 dagar innan patienten börjar

Om det är fullt på gården

Du kan kontakta en annan gård om gården som du har skickat förfrågan är full. Patienten kan även välja att vänta tills det blir plats. Observera att det inte finns något kösystem till gårdarna.

Om gården inte svarar

Du kan kontakta en annan gård om gården inte svarar inom två dagar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.