Utbildning

Här hittar du utbildningsmaterial, filmer, webbutbildningar och broschyrer. Utbildningarna berör bland annat basala hygienrutiner, vårdhygien i hemmiljö, handhygien och handskanvändning samt riskfaktorer för smitta.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.