Enures

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Enures
  desmopressin Se Bakgrundsmaterial

Terapiråd

Enures är sängvätning hos barn över 5 år. Förstahandsbehandling efter kartläggning av dryck och miktion är förändrade levnadsvanor. Nästa steg i behandlingen är enureslarm och/eller läkemedel.

Behandling för barn

  • Desmopressin Ferring
  • Minirin
  • Nocutil.

Om singelbehandling är otillräcklig, även i kombination med enureslarm, kan eventuellt ett antikolinergikum läggas till. Detta ska i så fall handläggas av pediatriker.

Enures hos barn – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Referenser Njur- och urinvägssjukdomar

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.