SDV i siffror

Här samlar vi korta fakta och siffror om SDV.

Tider i projektet

Oktober 2016. Regionstyrelsen beslutar att genomföra en upphandling av en sammanhållen digital vårdmiljö.

September 2017. Regionstyrelsen fattar beslut om att anta anbudet från Oracle Svenska AB (dåvarande Cerner Sverige AB).

Mars 2018. Efter en tillbakadragen överklagan avskriver Förvaltningsrätten målet och avtalet börjar därmed att gälla. Avtalet gäller till och med 2026-03-30 med förlängningsmöjlighet i upp till åtta år.

September 2018.  Projektstart för SDV. 

Mars 2023. Region Skåne och leverantören förlänger avtalet till 2034.

Investering

SDV-programmet har en samlad investeringsram om 1,706 miljarder.

Medarbetare i projektet 

Sjuksköterskor och läkare är de som är högst representerade bland klinikerna i projektet. Statistiken är från september 2022.

 • Sjuksköterskor: 50, motsvarande cirka 30 heltidstjänster
 • Läkare: 48, motsvarande cirka 17 heltidstjänster
 • Medicinsk sekreterare: 29, heltidstjänster 17

Systemspecialister och systemansvariga är de som är högst representerade bland icke-klinikerna i projektet. Statistik för icke-kliniker är från december 2021.

 • Systemspecialister: 37, motsvarande cirka 32 heltidstjänster
 • Systemansvarig: 25 motsvarande cirka 20 heltidstjänster

Fördelning mellan förvaltningar

I enlighet med ett gemensamt beslut med alla verksamhetschefer våren 2018 ska SDV ha en proportionell representation från förvaltningarna. 

Förvaltningar och deras andel i projektet:

 • Skånes universitetssjukvård: 28 procent
 • Digitalisering IT och MT: 25 procent
 • Koncernkontoret: 10 procent
 • Skånes sjukhus nordväst: 9 procent
 • Medicinsk service: 7 procent
 • Primärvården: 7 procent
 • Skånes sjukhus nordost: 6 procent
 • Psykiatri och habilitering: 5 procent
 • Regionservice: 2 procent

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.