SDV i siffror

Här samlar vi korta fakta och siffror om SDV.

Tider i projektet

Oktober 2016. Regionstyrelsen beslutar att genomföra en upphandling av en sammanhållen digital vårdmiljö.

September 2017. Regionstyrelsen fattar beslut om att anta anbudet från Cerner Sverige AB.

Mars 2018. Efter en tillbakadragen överklagan avskriver Förvaltningsrätten målet och avtalet börjar därmed att gälla. Avtalet gäller till och med 2026-03-30 med förlängningsmöjlighet i upp till åtta år.

September 2018.  Projektstart för SDV. 

Oktober 2021. Utrullningen börjar, först ut är Lasarettet i Ystad.

Investering

SDV-programmet har en samlad investeringsram om 1,046 miljarder.

Resurser i projektet 

Statistiken är från februari 2020.

Sjuksköterskor och läkare är de som är högst representerade bland klinikerna i projektet.

 • Sjuksköterskor: 66, motsvarande cirka 40 heltidstjänster
 • Läkare: 54, motsvarande cirka 23 heltidstjänster
 • Medicinsk sekreterare: 25, heltidstjänster 12

Systemspecialister och verksamhetsutvecklare är de som framförallt representerar den icke-kliniska personalen.

 • Systemspecialister: 10, motsvarande cirka 8 heltidstjänster
 • Verksamhetsutvecklare: 5 motsvarande cirka 3 heltidstjänster

Fördelning mellan förvaltningar

I enlighet med ett gemensamt beslut med alla verksamhetschefer våren 2018 ska SDV ha en proportionell representation från förvaltningarna. 

Förvaltningar och deras andel i projektet:

 • Skånes universitetssjukvård: 37 procent
 • Digitalisering IT och MT: 15 procent
 • Skånes sjukhus nordväst: 11 procent
 • Psykiatri och habilitering: 10 procent
 • Primärvården: 9 procent
 • Skånes sjukhus nordost: 8 procent
 • Koncernkontoret: 5 procent
 • Medicinsk service: 3 procent
 • Regionservice: 2 procent

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter