SDV i siffror

Här samlar vi korta fakta och siffror om SDV.

Tider i projektet

Oktober 2016. Regionstyrelsen beslutar att genomföra en upphandling av en sammanhållen digital vårdmiljö.

September 2017. Regionstyrelsen fattar beslut om att anta anbudet från Oracle Svenska AB (dåvarande Cerner Sverige AB).

Mars 2018. Efter en tillbakadragen överklagan avskriver Förvaltningsrätten målet och avtalet börjar därmed att gälla. Avtalet gäller till och med 2026-03-30 med förlängningsmöjlighet i upp till åtta år.

September 2018.  Projektstart för SDV. 

Mars 2023. Region Skåne och leverantören förlänger avtalet till 2034.

Investering

SDV-programmet har en samlad investeringsram om 1,706 miljarder.

Medarbetare i projektet 

Sjuksköterskor och läkare är de som är högst representerade bland klinikerna i projektet. Statistiken är från sista kvartalet 2023.

 • Sjuksköterskor: 41, motsvarande cirka 20 heltidstjänster 
 • Läkare: 39, motsvarande cirka 15 heltidstjänster
 • Medicinsk sekreterare: 20, heltidstjänster 11 

Systemspecialister och systemansvariga är de som är högst representerade bland icke-klinikerna i projektet. Statistik för icke-kliniker är från sista kvartalet 2023.

 • Systemspecialister: 40, motsvarande cirka 35 heltidstjänster 
 • Systemansvarig: 28 motsvarande cirka 21 heltidstjänster 

Fördelning mellan förvaltningar

I enlighet med ett gemensamt beslut med alla verksamhetschefer våren 2018 ska SDV ha en proportionell representation från förvaltningarna. 

Förvaltningar och deras andel i projektet:

 • Digitalisering IT och MT: 43,4 procent
 • Skånes universitetssjukvård: 19,2 procent
 • Koncernkontoret: 9,1 procent
 • Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus: 8,4 procent
 • Centralsjukhuset Kristianstad och Hässleholms sjukhus: 6,3 procent
 • Primärvården: 4,7 procent
 • Psykiatri och habilitering: 4,7 procent
 • Medicinsk service: 2,8 procent
 • Regionservice: 1,4 procent

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.