Etiska rådet

Etiska rådet är ett oberoende råd vars ledamöter tillsätts av hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet är rådgivande och yttrar sig i frågor där en etisk analys bedöms viktig.

Rådet tar inte ställning till enskilda forskningsprojekt eller patientärenden.

I rådets uppgifter ingår att

  • Stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor.
  • Arrangera minst ett årligt seminarium för att främja kunskapsutveckling inom det etiska området.
  • Stödja ledning och medarbetare inom hälso- och sjukvården och vara en samtalspartner till de lokala etiska råden.
  • I principiella frågor svara på frågor från verksamheten.

Frågor från verksamheten

Etiska frågor som är av principiell typ och inte direkt kan kopplas till specifik patient kan skickas till etiskaradet@skane.se  

Frågorna bedöms först av rådets ordförande och tas därefter upp i rådet och besvaras därefter så snart som möjligt. Kom ihåg att alla frågor måste vara helt avidentifierade och inte kunna knytas till enskild patient.

Yttrande och ledamöter

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter