Etiska rådet

Etiska rådet är ett oberoende råd vars ledamöter tillsätts av hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet är rådgivande och yttrar sig i frågor där en etisk analys bedöms viktig.

Rådet tar inte ställning till enskilda forskningsprojekt eller patientärenden.

I rådets uppgifter ingår att

  • Stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor.
  • Arrangera minst ett årligt seminarium för att främja kunskapsutveckling inom det etiska området.
  • Stödja ledning och medarbetare inom hälso- och sjukvården och vara en samtalspartner till de lokala etiska råden.
  • I principiella frågor svara på frågor från verksamheten.

Frågor från verksamheten

Etiska frågor som är av principiell typ och inte direkt kan kopplas till specifik patient kan skickas till etiskaradet@skane.se  

Frågorna bedöms först av rådets ordförande och tas därefter upp i rådet och besvaras därefter så snart som möjligt. Kom ihåg att alla frågor måste vara helt avidentifierade och inte kunna knytas till enskild patient.

Etikpodden

Lyssna gärna på Etiska rådets podd – Etikpodden. Podden är tänkt att bidra till reflektion och ge ett stöd i vårdens svåraste frågor.

Etikpodden (soundcloud.com)

Du kan lyssna på podden via länken eller på de olika podplattformar som finns (iTunes, Acast, med flera). Fler avsnitt kommer finnas tillgängligt löpande.

 

Yttrande och ledamöter

Kontakt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.