Etiska rådet

Etiska rådet är ett oberoende råd vars ledamöter tillsätts av hälso- och sjukvårdsnämnden. Rådet är rådgivande och yttrar sig i frågor där en etisk analys bedöms viktig.

Rådet tar inte ställning till enskilda forskningsprojekt eller patientärenden.

I rådets uppgifter ingår att

  • Stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor.
  • Arrangera minst ett årligt seminarium för att främja kunskapsutveckling inom det etiska området.
  • Stödja ledning och medarbetare inom hälso- och sjukvården och vara en samtalspartner till de lokala etiska råden.
  • I principiella frågor svara på frågor från verksamheten.

Frågor från verksamheten

Etiska frågor som är av principiell typ och inte direkt kan kopplas till specifik patient kan skickas till etiskaradet@skane.se  

Frågorna bedöms först av rådets ordförande och tas därefter upp i rådet och besvaras därefter så snart som möjligt. Kom ihåg att alla frågor måste vara helt avidentifierade och inte kunna knytas till enskild patient.

Kommande seminarium
Etiska utmaningar i pandemins spår – globala, nationella och lokala

Etikpodden
Lyssna gärna på Etiska rådets podd – Etikdpodden. Podden är tänkt att bidra till reflektion och ge ett stöd i vårdens svåraste frågor.

Du kan lyssna på podden via länken nedan eller på de olika podplattformar som finns (iTunes, Acast, m.fl.). Fler avsnitt kommer finnas tillgängligt löpande.

https://soundcloud.com/etikpodden

Yttrande och ledamöter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!