10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens

Resistenta bakterier fortsätter att öka och är ett hot mot folkhälsan såväl i Sverige som internationellt. Sambandet mellan antibiotikaförbrukning och resistensutveckling är väl belagt men det behövs fler åtgärder än minskad antibiotikaförskrivning för att kunna fortsätta att bedriva en säker och effektiv vård av infektioner i Sverige.

2010 lanserade Strama och Svenska Infektionsläkarföreningen ett 10-punktsprogram för att minska antibiotikaresistens inom slutenvården. Detta program antogs av Region Skåne i november 2011.

Programmet har uppdaterats ett antal gånger sedan dess och omfattar nu all vård och omsorg.

10-punktsprogrammet ska ses som en programförklaring för vad som krävs för att hantera resistensproblemet i skånsk sjukvård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.