Turister, utlandssvenskar, utländska medborgare som studerar eller arbetar i Sverige, gränsarbetare och ambassadpersonal

Här får du vägledning kring vilken rätt till vård turister, utlandssvenskar, utländska medborgare som studerar eller arbetar i Sverige, gränsarbetare och ambassadpersonal har och hur du ska hantera administrationen kring patienten.

Välj antingen land eller område för att se vilka specifika regler och riktlinjer som gäller.

Sjukvårdsregionernas prislistor 

Gränsarbetare

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetar i ett land och är bosatt i ett annat land dit hen som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan.

En gränsarbetare har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet.

I det fall en gränsarbetare bor inom EU/EES eller Schweiz och arbetar i Sverige styrker denna person sin rätt till vård i Sverige genom att visa upp Försäkringskassans ”Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz”.

Vaccinationer

Avgift för självbetalande samt vaccinkostnad gäller för vaccinationer som inte bedömts som nödvändig eller planerad vård.

Övergripande frågor och svar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.