Hjärt- och lungräddning

Team HLR är en regional verksamhet som ansvarar för att HLR-utbildning genomförs i samtliga Region Skånes förvaltningar. Syftet är att optimera omhändertagandet vid hjärtstopp.

Team hjärt-lungräddning (HLR)

Team HLR ansvarar i första hand för att utbilda HLR-instruktörer till Region Skånes olika förvaltningar. Detta sker genom organiserad HLR-samordning lokalt i respektive förvaltning.

Region Skåne utbildar enligt Svenska rådet för hjärt-lungräddnings utbildningsprogram och använder en kaskadutbildningsmodell för att sprida HLR-kunskap. Det innebär att förvaltningens HLR-samordnare utbildar HLR-instruktörer till enheterna som i sin tur utbildar medarbetarna på enheten.

HLR-utbildning på olika nivåer

Enligt Region Skånes målbeskrivning för HLR och HLR-utbildning ska samtliga medarbetare årligen träna barn- och vuxen-HLR på basal, sjukvårds (S-HLR) eller avancerad (A-HLR) nivå, beroende på var man arbetar.

I mån av plats kan HLR-utbildningar erbjudas till externa kunder, såsom enskilda privatpersoner, lärare och privata vårdgivare.

Kontakt

Sara Malmström, utbildningsadministratör
Telefon: 040-33 66 70
E-post: Team.HLR@skane.se

Besöksadress

Malmö: Jan Waldenströms gata 24, plan 0
Lund: Barngatan 4, plan 4
Postadress: Team HLR, Practicum, Jan Waldenströms gata 24, 205 02 Malmö

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.