Hjärt- och lungräddning

Team hjärt-lungräddning (HLR)

Team HLR är en regional verksamhet som ansvarar för att HLR-utbildning utförs i samtliga Region Skånes förvaltningar för att korrekta insatser ska göras i akuta hjärtstoppssituationer. Information om Region Skånes HLR-organisation, inklusive kontaktuppgifter till samtliga HLR-samordnare finns på Region Skånes intranät.

Utbildning i hjärt-och lungräddning för allmänheten

Team HLR ger grund- och instruktörsutbildningar på olika nivåer i HLR samt första hjälpen för externa kunder, såsom föreningar, företag, enskilda personer, skolor och privata vårdgivare. För vidare information om våra kurser, vänligen kontakta Team HLR.

Kontakt

Malmö

Besöksadress

Skånes universitetssjukhus/Malmö
Jan Waldenströms gata 24
Plan 0

Telefon

040-33 66 70 (vardagar kl. 8.00-14.30)

Lund

Besöksadress

Skånes universitetssjukhus/Lund
Barngatan 2B
Plan 4

Postadress

Skånes universitetssjukhus/Malmö
Teamet för HLR, Practicum
Jan Waldenströms gata 24
205 02 Malmö

E-post

catherina.rosvall@skane.se

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter