Kontaktperson/barnombud i vården

Den här sidan riktar sig till dig som är kontaktperson/barnombud i vården eller är intresserad av arbetet som kontaktperson/barnombud i vården.

Stödmaterial för lokala rutiner vid oro för barn

Uppdraget som kontaktperson/barnombud

För att stödja arbetet på lokal nivå har verksamhetsansvarig chef ansvar för att nedanstående punkter genomförs på enheten:

  • Utse en namngiven kontaktperson på relevant nivå, med uppgift att hålla sig informerad inom området barn i utsatta livssituationer, delta i utbildningar inom ämnesområdet samt att initiera fortbildning och sprida information inom den egna enheten.
  • Utarbeta verksamhetsanpassade rutiner för hur medarbetare i vården ska agera och få stöd att uppmärksamma barn som far illa eller riskerar fara illa.
  • Upprätta lokala rutiner för samverkan med socialtjänsten, och vid behov med förskola/skola och vårdgrannar, i syfte att samordna och effektivisera myndigheters/verksamheters insatser vid misstanke om barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Beskrivning av kontaktpersonens uppdrag finns i handlingsprogrammet:

Barn som far illa (pdf)

Har du frågor kring kontaktpersonsuppdraget så hör av dig till ditt lokala Barnskyddsteam.

Grundutbildning och nätverksträffar

Barnskyddsteamen i Skåne anordnar lokala träffar och utbildningar för kontaktpersoner/barnombud. Grundutbildningarna och nätverksträffarna publiceras i utbildningskalendern. 

Anmäl ny kontaktperson

Anmäl ny kontaktperson för barn som far illa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.