Journal och registrering

Information om diagnos- och åtgärdskoder, registreringsanvisningar, journalskanning, journalhantering och sammanhållen journalföring.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter