Journal och registrering

Information om diagnos- och åtgärdskoder, registreringsanvisningar, journalskanning, journalhantering och sammanhållen journalföring.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.