Läkarbesök (specialistvård med remiss)

För besök/digital vårdkontakt hos läkare med remiss från primärvård/specialistvård/tandvård (även privat specialist) är patientavgiften 100 kronor. Gäller endast första besöket.

Remissen ska vara utfärdad av läkare eller tandläkare.

  • Remiss från läkare/tandläkare med ersättning från Region Skåne: 100 kronor
  • Från övriga läkare/tandläkare: ordinarie patientavgift

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.