Läkarbesök (specialistvård med remiss)

Läkarbesök/digital vårdkontakt på remiss från primärvård/specialistvård/tandvård (även privat specialist) är patientavgiften 100 kronor för första remissbesöket.

Remissen ska vara utfärdad av läkare eller tandläkare.

 

Remiss från läkare/tandläkare med ersättning från Region Skåne 100 kr
Från övriga läkare/tandläkare Ordinarie patientavgift

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter