Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli (SKED)

Vi är ett tvärprofessionellt kompetenscentrum med uppdrag att sprida kunskap om dyslexi och dyskalkyli.

Vi vänder oss till ungdomar, anhöriga eller personal som jobbar med elever med dessa diagnoser. Vi samverkar med familj och skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik för barn och ungdomar med dyslexi och dyskalkyli.

För mer information

Kontaktuppgifter och mer information om SKED finns på webbplatsen för Psykiatri och habilitering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.