SKED – Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli

SKED är en tvärprofessionell specialistmottagning med uppdrag att sprida kunskap om dyslexi och dyskalkyli.

Målgruppen är ungdomar, närstående eller personal som jobbar med elever med dessa diagnoser. Samverkan sker med familj och skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik för barn och ungdomar med dyslexi och dyskalkyli.

Mer information

Kontaktuppgifter och mer information om SKED finns på webbplatsen vard.skane.se.

SKED – Skånes Kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli (vard.skane.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.