Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli (SKED)

Vi vänder oss till elever, anhöriga eller personal som jobbar med elever med dyslexi. Vi samverkar med skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik för elever med dyslexi. Under 2018 startar vi upp med dyskalkyli.

Kontaktuppgifter och mer information om SKED finns på webbplatsen för Habilitering och hjälpmedel.

SKED - Skånes Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter