Instruktioner till ISPASS

Här finns instruktioner för hur du använder ISPASS samt problem som kan uppstå och hur du löser dessa.

Instruktioner

  • För att logga in på bilen så måste du ha kontakt med RS server via GPRS. Om det inte går att logga in så har du ingen kontakt. Försök då igen när du har ”grönt G”.

  • Om du trycker på förhandsgranska journal och den bara står och ”snurrar” så har du förmodligen inte kontakt med RS-servern. Tryck på förhandsgranska igen när du har ”grönt G”.

  • Om muspekaren fastnar uppe i hörnet kan det upplevas som att datorn hängt sig. Detta är ett fabrikationsfel. Använd då pennan som tillhör datorn och inte pekfunktionen.

  • För att kunna signera journalen i bilen så måste du ha tryckt status "lämnar".

  • Om du är inloggad i främre skärm så skapas alltid en journal. Via "uppdragstyp" i främre skärm så kan du styra om det är ett uppdrag som inte behöver signeras, som till exempel passning eller ej påträffad patient.

  • Logga ut efter passets slut annars kan journaler skapas i ditt namn av någon annan.

  • Skärmarna laddas genom att datorn sitter i en docka med nätsladden isatt och åtskruvad.

  • När du ska skriva ut från en pullprintskrivare och den kräver PIN- och PUK-kod saknar du förmodligen behörighet för pullprint. Kontakta din närmaste kortstation för att få behörighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.