Smärta

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

  • Om gabapentin är aktuellt vid neuropatisk smärta, förskriv generika (ej automatiskt utbytbart på apotek).
  • Pregabalin är inget förstahandsmedel vid smärta och den begränsade subventionen ska följas. Glöm inte risken för missbruk.
  • Välj pregabalingenerika vid förskrivning och se inmärkning i journalsystem som stöd vid val av generika (ej automatiskt utbytbart på apotek).
  • Palexia (tapentadol): Respektera TLV:s begränsade subvention. Palexia subventioneras endast för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, oxikodon eller morfin.
  • Targiniq (oxikodon/naloxon): Respektera TLV:s begränsade subvention. Targiniq (oxikodon/naloxon) subventioneras endast för patienter som redan behandlas med oxikodon och trots pågående laxativ behandling har besvärande förstoppning.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål smärtläkemedel

  • Andel peroralt morfin plus oxikodon (inklusive kombinationer) ska vara minst 70 % av allt peroralt morfin, oxikodon (inklusive kombinationer) och plåsterberedningar av fentanyl och buprenorfin. Mäts i DDD.

Läs om risker med smärtplåster i bakgrundsmaterialets avsnitt om smärta.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.