Smärta

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

  • Om gabapentin är aktuellt vid neuropatisk smärta, förskriv generika (ej automatiskt utbytbart på apotek).
  • Pregabalin är inget förstahandsmedel vid smärta och den begränsade subventionen ska följas. Glöm inte risken för missbruk.
  • Välj pregabalingenerika vid förskrivning och se inmärkning i journalsystem som stöd vid val av generika (ej automatiskt utbytbart på apotek).
  • Palexia (tapentadol): Respektera TLV:s begränsade subvention. Palexia subventioneras endast för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, oxikodon eller morfin.
  • Targiniq (oxikodon/naloxon): Respektera TLV:s begränsade subvention. Targiniq (oxikodon/naloxon) subventioneras endast för patienter som redan behandlas med oxikodon och trots pågående laxativ behandling har besvärande förstoppning.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål smärtläkemedel

Andel peroralt morfin plus oxikodon (inklusive kombinationer) ska vara minst 70 % av allt peroralt morfin, oxikodon (inklusive kombinationer) och plåsterberedningar av fentanyl och buprenorfin. Mäts i DDD.

Läs om risker med smärtplåster i bakgrundsmaterialets avsnitt om smärta.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.