Patientnämnden

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne. De tar också emot klagomål på viss tandvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Stöd till dig som ska skriva ett yttrande

Patientnämndens analyser

Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att vården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar, genom att analysera inkomna synpunkter.

Använd gärna analyserna som ett stöd för att diskutera hur ni kan anpassa er organisation, planering och dagliga arbete ännu mer efter patienternas behov och förutsättningar.

Årsberättelse

Utredning  - En väg in

Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) har på uppdrag av Patientnämnden Skåne utrett möjligheten att skapa en enhetlig ingång för patientklagomål där Patientnämnden skulle kunna vara en samlad ingång för hantering av patientklagomål.
Slutrapporten finns att läsa i sin helhet.

Gör det enklare för patienter och anhöriga att lämna synpunkter och klagomål på vården (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter