Patientnämnden

Patientnämnden är till för patienter och anhöriga som har synpunkter, klagomål eller behöver råd och stöd när det gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna (ej Malmö stad) och folktandvården i Skåne. 

Läs mer på följande länk om Patientnämndens arbete och de olika kontaktvägarna dit. Du hittar även en blankett för synpunktshantering. 

Om du inte är nöjd med vården (Skane.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter