Patientnämnden Skåne

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne. De tar också emot klagomål på viss tandvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Stöd till dig som ska skriva ett yttrande

Patientnämndens analyser

Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att vården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar, genom att analysera inkomna synpunkter.

Använd gärna analyserna som ett stöd för att diskutera hur ni kan anpassa er organisation, planering och dagliga arbete ännu mer efter patienternas behov och förutsättningar.

Årsberättelse

Utredning  - En väg in

Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) har på uppdrag av Patientnämnden Skåne utrett möjligheten att skapa en enhetlig ingång för patientklagomål där Patientnämnden skulle kunna vara en samlad ingång för hantering av patientklagomål.
Slutrapporten finns att läsa i sin helhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.