Patientnämnden

Patientnämnden är till för patienter och anhöriga som har synpunkter, klagomål eller behöver råd och stöd när det gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna (ej Malmö stad) och folktandvården i Skåne. 

Inkomna synpunkter

Patientnämnden har analyserat patienters och närståendes inkomna synpunkter avseende kvinnosjukvård och förlossningsvård.

Syftet med analysen är belysa deras erfarenheter så att dessa kan tillvaratas i vårdens kvalitetsarbete.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter