Patientnämnden

Patientnämnden är till för patienter och anhöriga som har synpunkter, klagomål eller behöver råd och stöd när det gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna (ej Malmö stad) och folktandvården i Skåne. 

Patientnämndens analyser

Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att vården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar, genom att analysera inkomna synpunkter.

Använd gärna analyserna som ett stöd för att diskutera hur ni kan anpassa er organisation, planering och dagliga arbete ännu mer efter patienternas behov och förutsättningar.

Vad vill patienter ska bli bättre på vårdcentralerna 2018 (pdf)

Kvinnosjukvård och förlossningsvård – analys av inkomna synpunkter 2017 (pdf)

Kortversion av Kvinnosjukvård och förlossningsvård - analys av inkomna synpunkter 2017 (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter