Patientnämnden Skåne

På denna sida ges information om Patientnämnden Skåne för vårdpersonal i Skåne.

Patientnämnden tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne, eller som har avtal med Region Skåne. De tar också emot klagomål på viss tandvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Patientnämndens publikationer

Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att vården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar, genom att analysera inkomna synpunkter.

Använd gärna publikationerna som ett stöd för att diskutera hur du kan anpassa din organisation, planering och dagliga arbete ännu mer efter patienternas behov och förutsättningar.

Årsberättelse

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.