Patientnämnden

Patientnämnden är till för patienter och anhöriga som har synpunkter, klagomål eller behöver råd och stöd när det gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna (ej Malmö stad) och folktandvården i Skåne. 

Läs mer på följande länk om Patientnämndens arbete och de olika kontaktvägarna dit. Du hittar även en blankett för synpunktshantering. 

Om du inte är nöjd med vården (Skane.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter