Hembesök

Vid hembesök är avgiften samma som ordinarie patientavgift.

Läkarvård

Besök av läkare från vårdcentral gäller även specialist i allmänmedicin och psykiatriker (gäller varje patient som behandlas i hemmet) 200 kr
Besök av övriga specialister (gäller varje patient som behandlas i hemmet) 300 kr
Hembesöksbil (gäller även jourtid) 200 kr

Sjukvårdande behandling

Besök av personal från vårdcentral (gäller varje patient som behandlas i hemmet) 200 kr
Besök av sjuk-, distrikts-, undersköterska eller skötare från vårdcentral (gäller varje patient som behandlas i hemmet) 0 kr
Besök av personal från specialiserad mottagning (gäller varje patient som behandlas i hemmet) 200 kr

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter