Pneumoni

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Samhällsförvärvad pneumoni
Vuxna penicillin V Kåvepenin
Barn penicillin V Kåvepenin 

Terapiråd

Incidensen för pneumoni är 1 % årligen men är högre hos äldre och även något högre hos små barn.
Pneumokocker svarar för 50 % av alla pneumonier och eftersom penicillinresistensen är låg i Sverige är penicillin förstahandsalternativet vid samhällsförvärvad pneumoni.

Hos patienter med KOL är, förutom pneumokocker, haemofilus influenzae vanligt varför amoxicillin kan övervägas.

Atypisk pneumoni orsakad av mykoplasma kan misstänkas hos yngre patienter och när det finns omgivningsfall.

Behandling för vuxna

Förstahandsval

 • Penicillin V 1 g x 3 i 7 dagar.

Andrahandsval (framförallt vid KOL)

 • Amoxicillin 750 mg x 3 i 7 dagar.

Andrahandsval ges till patienter med pneumoni och samtidig underliggande lungsjukdom, till exempel KOL, där annan agens än pneumokocker kan misstänkas.

Vid pc-allergi

 • Roxitromycin 150 mg x 2 i 7 dagar
 • Klindamycin 300 mg x 3 i 7 dagar
 • Doxycyklin 200 g x 1 första dagen, sedan 100 mg x 1 i 8 dagar eller 200 mg x 1 dag 1–3, sedan 100 mg x 1 dag 4–7.

Misstänkt atypisk pneumoni

 • Roxitromycin 150 mg x 2 i 7 dagar
 • Doxycyklin 200 mg x 1 första dagen, sedan 100 mg x 1 i 8 dagar eller 200 mg x 1 dag 1–3, sedan 100 mg x 1 dag 4–7.

Behandling för barn

Förstahandsval

 • Penicillin V 25 mg/kg x 3 i 7 dagar.

Andrahandsval

 • Amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 7 dagar.

Andrahandsval kan övervägas till patienter med pneumoni och samtidig underliggande lungsjukdom.

Misstänkt atypisk pneumoni eller pc-allergi

 • Barn med vikt < 40 kg: mixtur erytromycin 20 mg/kg x 2 eller 10 mg/kg x 4 i 7 dagar.
 • Barn med vikt > 40 kg: roxitromycin 150 mg x 2 (vid allergi även klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dagar).
 • Barn med ålder > 8 år: doxycyklin 4 mg/kg x 1 första dagen och sedan 2 mg/kg x 1 i 8 dagar.

Då mixtur Ery­Max inte alltid finns att tillgå kan i mixtur Azitromax 40mg/ml ges:

 • första dagen 10 mg/kg x 1, därefter 5 mg/kg x 1 i 4 dagar till barn > 2 år.

Antibakteriella läkemedel

Pneumoni, AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Pneumoni hos barn, AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Litteratur

 1. Leibovitz E, Greenberg D, Piglansky L, Raiz S, Porat N, Press J, et al. Recurrent acute otitis media occurring within one month from completion of antibiotic therapy: relationship to the original pathogen. Pediatr Infect Dis J. 2003 Mar;22(3):209-16.
 2. van Dongen TM, van der Heijden GJ, Venekamp RP, Rovers MM, Schilder AG. A trial of treatment for acute otorrhea in children with tympanostomy tubes. N Engl J Med 2014 Feb 20;370(8):723-33.

Webbsidor

 1. STRAMA
 2. Janusinfo
 3. Infpreg
 4. Läkemedelsverket
 5. Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni

Publicerat: 2023-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.