Lediga uppdrag inom LPO/LAG

Har du möjlighet att bidra med dina kunskaper i det lokala arbetet kring kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård inklusive kommunal vård och omsorg? Här presenteras lediga uppdrag.

Lediga uppdrag

 • Uppdragsbeskrivning

  Uppdraget avser LAG adhd/autism.

  LPO psykisk hälsa ska arbeta för en god och jämlik vård i regionen. Psykisk hälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Området inkluderar barn, vuxna och äldre och är angeläget för både regioner och kommuner. LAG adhd/autism har en övergripande målsättning att öka tillgången till evidensbaserade vård- och stödinsatser samt att minska ojämlikheter och patientsäkerhetsrisker för målgruppen.

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • Patientföreträdare från patient- och anhörigföreningen Attention.
  • Representant från vuxenhabilitering.
  • Representant med allmänläkarkompetens och med förankring på vårdcentral i Skåne.

  Uppskattad arbetstid

  LAG sammanträder cirka 3 gånger per termin och dessemellan förekommer arbetsuppgifter som att lämna synpunkter på skriftligt material.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Löpande antagning, ansök så snart som möjligt.

 • Uppdragsbeskrivning

  Uppdraget avser LAG artros.

  1. Att implementera PSVF Höftledsartros enligt etablerad metod.
   Implementeringsprocessen stöds av processledare vårdförlopp från Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning.
  2. Att revidera Region Skånes vårdprogram Artros
   Tillägg:
  3. Att implementera PSVF Knäledsartros, del 1 enligt etablerad metod. Implementeringsprocessen stöds av processledare vårdförlopp från Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning.

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • Primärvårdsläkare/allmänmedicin

  Uppskattad arbetstid

  Möte 2 timmar/månad samt arbete mellan möten i varierande grad.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Snarast.

 • Uppdragsbeskrivning

  Stödja införandet av vårdförloppet jättecellsarterit i enlighet med den regionala införandeprocessen för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • Läkare i allmänmedicin 
  • Sjuksköterska inom primärvården

  Uppskattad arbetstid

  En gång/månad, en timme (om gruppen inte bestämmer något annat).

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Omgående.

 • Uppdragsbeskrivning

  Uppdraget avser LAG ledproteskirurgi.

  1. Att implementera PSVF Höftledsartros – proteskirurgi enligt etablerad metod. Implementeringsprocessen stöds av processledare vårdförlopp från Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning.
  2. Ett uppdrag för införande av PSVF Knäledsartros – proteskirurgi enligt etablerad metod kommer från LPO i senare skede.

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • Primärvårdsläkare/allmänmedicin

  Uppskattad arbetstid

  Möte 2 timmar/månad samt arbete mellan möten i varierande grad.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Snarast.

 • Uppdragsbeskrivning

  LPO hjärt- och kärlsjukdomar arbetar för en kunskapsbaserad, säker, resurseffektiv och jämlik vård i hela regionen inom området.

  Programområdet är brett och omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård och ska bidra till att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap i vården av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • Primärvårdsläkare/allmänmedicin
  • Fysioterapeut med kompetens inom området

  Uppskattad arbetstid

  LPO har möte, oftast via TEAMS, cirka 4 gånger per termin och dessemellan förekommer arbetsuppgifter som att lämna synpunkter på skriftligt material.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Snarast.

 • Uppdragsbeskrivning

  LPO arbetar för en kunskapsbaserad, säker, resurseffektiv och jämlik vård i hela regionen. Programområdet omfattar svårare inflammatoriska hudsjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar. Det finns ett flertal folksjukdomar i denna kategori såsom psoriasis och hudeksem. 

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • Primärvårdsläkare/allmänmedicin

  Uppskattad arbetstid

  LPO har möte, oftast via TEAMS, cirka 4 gånger per termin och dessemellan förekommer arbetsuppgifter som att lämna synpunkter på skriftligt material.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Snarast.

 • Uppdragsbeskrivning

  LPO psykisk hälsa ska arbeta för en god och jämlik vård i regionen. Psykisk hälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Området inkluderar barn, vuxna och äldre och är angeläget för både regioner och kommuner.

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • Representant för Region Skånes vuxenpsykiatri i nordöstra Skåne med annan profession än läkare.
  • Representant för vård vid skadligt bruk och beroende.
  • AKO representant, allmänläkare.

  Uppskattad arbetstid

  LPO sammanträder cirka 3 gånger per termin och dessemellan förekommer arbetsuppgifter som att lämna synpunkter på skriftligt material.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Löpande antagning, ansök så snart som möjligt.

  LPO psykisk hälsa

 • Uppdragsbeskrivning

  LPO reumatiska sjukdomar arbetar för en kunskapsbaserad, säker, resurseffektiv och jämlik vård i hela regionen inom reumatiska sjukdomar.

  LPO har för uppdrag att leda, styra och samordna arbetet inom programområdet och är en länk mellan Region Skånes kunskapsstyrningsorganisation och Södra sjukvårdsregionala respektive nationella systemet för kunskapsstyrning.

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • Läkare i allmänmedicin

  Uppskattad arbetstid

  En gång/månad, en timme.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Omgående.

 • Uppdragsbeskrivning

  Uppdraget avser LAG ländryggssmärta.

  1. Göra nödvändiga uppdateringar i nuvarande vårdprogram i väntan på implementering av PSVF ländryggssmärta.
  2. Genomföra implementeringsprocessen av PSVF ländryggsbesvär enligt den modell som används inom kunskapsstyrnings-organisationen i Region Skåne, vilket inbegriper bland annat GAP analys, åtgärdsförslag och implementering.

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • Primärvårdsläkare/allmänmedicin

  Uppskattad arbetstid

  Möte 2 timmar/månad samt arbete mellan möten i varierande grad.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Snarast.

 • Uppdragsbeskrivning

  Uppdraget avser LAG schizofreni.

  LPO psykisk hälsa ska arbeta för en god och jämlik vård i regionen. Psykisk hälsa är ett brett område som omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Området inkluderar barn, vuxna och äldre och är angeläget för både regioner och kommuner. LAG schizofreni arbetar främst med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för målgruppen.

  Kompetenser

  Följande kompetenser sökes:

  • Representant med allmänläkarkompetens och med förankring på vårdcentral i Skåne.

  Uppskattad arbetstid

  LAG sammanträder ca 3 gånger per termin och dessemellan förekommer arbetsuppgifter som att lämna synpunkter på skriftligt material.

  Sista dag att skicka din intresseanmälan

  Löpande antagning, ansök så snart som möjligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.