Metastaserad prostatacancer

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
GNRH-analog
  leuprorelin Leuprorelin Sandoz

Terapiråd

Vi rekommenderar Leuprorelin Sandoz eftersom preparatet:

 • har visats ha en god testosteronsänkande effekt (26)
 • är väl beprövat
 • har ett fördelaktigt pris.

Behandling för vuxna

Effekten av behandling med GnRH-­agonist och GnRH-­antagonist är likvärdig. De flesta preparaten ges subkutant vilket är en fördel hos patienter som behandlas med antikoagulantia.

Beredningsformer

 • Samtliga agonister finns som tremånaders-beredning.
 • Några agonister finns även som sexmånadersberedning.
 • Antagonisten finns enbart i enmånadsberedning.

Långtidsbehandling av metastaserande prostatacancer sker enligt riktlinjer givna av Regionens prostatacancerexperter som främst använder GnRH­-agonister i tre-månadersberedning.

GnRH-agonister

Det finns fyra substanser på marknaden med likartad biverkningsprofil och samma urologiska indikation (metastaserad prostatacancer):

 • buserelin
 • goserelin
 • leuprorelin
 • triptorelin.

Det är viktigt att uppnå så låga plasmatestosteronnivåer som möjligt, helst < 0,7 nmol/L. Vanligtvis uppnås kastrationsnivå för testosteron inom 2 veckor. Bristande kastrationseffekt kan förekomma vid behandling med samtliga GnRH­-agonister och därför ska både plasmatestosteron och PSA kontrolleras regelbundet.

Patienter med de lägsta testosteronnivåerna har längre överlevnadstid än patienter med högre nivåer (24, 25).

GnRH-antagonister

En substans finns på marknaden som har indikationen snabbt insättande kastrationseffekt:

 • degarelix (Firmagon).

Allmänt

För utförlig information om PSA och prostatacancer hänvisar vi till AKO Skåne-riktlinjerna (22).

Prostatacancer, AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Regionala Cancercentrum i samverkan har tagit fram standardiserade vårdförlopp som beskriver handläggning av patienter vid misstanke om cancersjukdom (23).

Referenser Njur- och urinvägssjukdomar

Publicerat: 2023-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.