E-tjänstekort (RS-kort) för studerande

Studerande som fullgör praktik inom Region Skånes hälso- och sjukvård kan ges tillgång till patientinformation utifrån samma kriterier som för anställda. 

Tillgång till patientinformation i Region Skånes patientinformationssystem ska ske under unik och egen identitet och såväl anställda som studerande ska vara säkert identifierade. Studerande ska därför förses med e-tjänstekort (RS-kort) enligt de rutiner som tagits fram.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.