Komma igång med teledermatoskopi

För att kopplas upp mot teledermatoskopinätverket och komma igång med teledermatoskopiska konsultationer behöver varje vårdcentral gå utbildning och beställa utrustningen.

Genom att följa några enkla steg blir vårdcentralen klar för att börja skicka teledermatoskopiska konsultationer. Om dessa förberedelser inte gjorts finns det risk att arbetet inte kommer igång eller fördröjs.

 • Registrera din vårdcentral till teledermatoskopisystemet. Det är bra att ha information tillgänglig om vårdcentralens: 

  • Pasis-kod
  • Ett VIP-telefonnummer där vårdpersonal kan nå er
  • Namn på er kontoadministratör
  • Vilken SVF-koordinator era SVF-remisser ska riktas till (Malmö/ Lund, Helsingborg eller Kristianstad)

  Registrera din vårdcentral

 • Boka ett utbildningstillfälle för vårdcentralens samtliga användare. Planera för att det tar 10 veckor från att vårdcentralen anmäls tills att användarna kan gå utbildningstillfället för att alla förberedelser ska vara klara och utrustningen ska vara levererad.

  Digital introduktionsutbildning för läkare som ska arbeta kliniskt med teledermatoskopi i Dermicus

 • När vårdcentralen registreras anmäls samtidigt en kontoadministratör. Kontoadministratören kommer genom en utbildning få god kännedom om teledermatoskopi-plattformen Dermicus och får behörighet att skapa och avsluta konton lokalt på er vårdcentral. På så sätt har ni full kontroll över vilka som har tillgång till systemet.

  Digitalt utbildningstillfälle för nya kontoadministratörer i Dermicus

  Skapa användarkonton efter utbildningen

  När kontoadministratören gått utbildningen kan konton skapas till alla (läkare, sekreterare och eventuellt andra yrkeskategorier som behöver tillgång) som ska arbeta i systemet. Dock ska alla läkare som ska arbeta i systemet gå en utbildning först (mer information finns i steg 3).

  Det är viktigt att dessa konton är skapade och att kontoinnehavarna testar att de kan logga in och kommer ihåg sitt användarnamn och lösenord då de kommer till vårdcentralens utbildningstillfälle.

  Relaterad information

  Instruktioner för kontoadministratörer (gnosco.atlassian.net)

 • Alla läkare som ska arbeta med teledermatoskopi i Region Skåne behöver gå en förberedande interaktiv online-utbildning om att arbeta med teledermatoskopi som erbjuds via Regionalt Cancercentrum.

  Kursen är helt digital och tillgänglig utan föregående bokning. Den består av 4 moduler och tar totalt 1 timme att genomföra. När kursen är avklarad meddelar du det till er lokala kontoadministratör som då kan skapa ett konto till dig i teledermatoskopisystemet Dermicus.

  Webbutbildning i teledermatoskopi (cancercentrum.se)

 • För att kunna arbeta med teledermatoskopi behöver vårdcentralen beställa:

  • En funktionssäkrad iPhone SE
  • En dermatoskopitillsats
  • Teledermatoskopi-applikationen Dermicus till telefonen

  Var noggrann med att följa instruktionerna exakt så att rätt material beställs då det endast är beskrivet material som är kompatibelt med det teledermatoskopiska arbetssättet. 

  Så här gör du för att beställa utrustning

  • Observera att beställning av mobil och applikation sker i två steg, först beställs mobiltelefonen och när denna är på plats görs beställning av applikationen. Du behöver nämligen mobiltelefonens serienummer vilket finns på baksidan av kartongen som mobilen levereras i.

   Beställ mobiltelefon

   1. Öppna ritz.skane.se/.
   2. Välj Tjänstekatalog.
   3. Välj Mobilt – Smartphone IOS.
   4. Typ av telefon: Välj iphone standard (iphone SE).
   5. Vid valet Gemensam/Funktionssäkrad välj ”JA”.
   6. Klicka på knappen nästa.
   7. Klicka på ”Beställ nu”.

   Beställ applikationen Dermicus

   1. Öppna ritz.skane.se/.
   2. Välj Tjänstekatalog.
   3. Välj Mobilt – Applikationer.
   4. Klicka på Beställ appar för gemensam mobil enhet.
   5. Klicka i checkboxen "Visa alla mobila enheter".
   6. Fyll i mobiltelefonens RS-nummer som står på klisterlappen på mobilen (exempel: RS30012754).
   7. Nu ska fälten RS namn, IMEI, Kontaktperson mobil enhet och Serienummer fyllas i automatiskt.
   8. I fältet Applikation väljer du Dermicus Region Skåne IOS.
   9. Klicka nästa/Klicka nästa vid beställningssammanfattningen.
   10. Klicka beställ nu - vid utcheck ange en person som beställningen avser. Behövs det så ange IT-beställare (behövs i de fall beställaren inte har den rollen).
   11. Ange ekonomisk attest som i detta fallet endast är ett godkännande för att installera applikationen.
   12. Klicka på beställ.

   Beställ dermatoskop för mobiltelefon

   1. Öppna Marknadsplatsen (marknadsplatsen.i.skane.se)
   2. Klicka på marknadsplats i menyn.
   3. Sök på artikelnummer. 29231 alternativt Dermatoskop.
   4. Välj Dermatoskopset HEINE iC1 Set/7.
   5. Lägg i varukorg.
  • Du som privat vårdgivare gör beställning till Vårdgivarservice via deras kontaktformulär, och Vårdgivarservice lägger beställningen vidare.

   Observera att beställning av mobil och applikation sker i två steg, först beställs mobiltelefonen och när denna är på plats görs beställning av applikationen. Du behöver nämligen mobiltelefonens serienummer vilket finns på baksidan av kartongen som mobilen levereras i.

   Beställ mobiltelefon

   1. Gå till Vårdgivarservice - Vårdgivare Skåne (skane.se)
   2. Klicka på kontaktformulär för vårdgivarservice och fyll i de tvingande fälten. Ärendetyp: Beställning. Beställning: Behörighet IT-system. Vårdområde: LOV Vårdcentral.
   3. I meddelanderutan skall följande skrivas:
    • Gemensam/funktionssäkrad Iphone SE för ”Teledermatoskopi”
    • Kundid
    • Leveransadress

   Applikationen Dermicus

   1. Gå till Vårdgivarservice kontaktformulär.
   2. Fyll i de tvingande fälten.
    • Ärendetyp: Beställning. Beställning: Behörighet IT-system.
    • Vårdområde: LOV Vårdcentral.
   3. Skriv följande i rutan för meddelande:
    • Namn på appen (Dermicus).
    • KundID.
    • Mobiltelefonens RS-nummer. RS-numret hittar du på klisterlappen på telefonens baksida (Exempel. RS12345678).

   Beställ dermatoskop

   1. Gå till OneMed (onemed.se) och skapa ett konto.
   2. Under sortiment välj Diagnostik & lab – Diagnostikprodukter – Dermatoskop-Dermatoskopset HEINE iC1 Set/7.
   3. Lägg i kundvagn.

  Kontakta teledermatoskopi.hud.sus@skane.se om du har problem med att beställa utrustning eller att installera Dermicus.

  Handhållna dermatoskop

  Förutom dermatoskopitillsatsen till mobiltelefonen bör vårdcentralen införskaffa ett handhållet dermatoskop. Detta ökar den diagnostiska förmågan och ökar möjligheten att välja ut rätt hudförändringar för teledermatoskopisk konsultation.

  Investera i ett handhållet dermatoskop med god kvalité, annars finns risk att avbildningen blir så dålig att den diagnostiska förmågan inte alls förbättras av dermatoskopet. Det är också bra att ha ett dermatoskop som har både polariserat och icke-polariserat ljus eftersom dessa tillför olika information vid diagnosticering av hudförändringar. Man kan också överväga att köpa ett ”non-contact” dermatoskop som är bra vid diagnosticering av kärlstrukturer och som gör att man inte behöver tillsätta olja/ sprit på varje förändring som ska undersökas.

  Olika dermatoskop har för- och nackdelar. Gör gärna egna efterforskningar men för att förenkla att hitta dermatoskop av god kvalité kan du börja med att titta på:

  Immersionsgel

  Alcogel rekommenderas som immersionsgel och att den alltid läggs på patienten och inte på Dermatoskopet. Vissa alcogel innehåller olja som gör dermatoskopet suddigt och därför bör det undvikas. Handdesinfektion, bakteriedödande gel från Apoteket kan rekommenderas för teledermatoskopi. 

  Relaterad information

  Manual om förberedande tips på handhavande (gnosco.atlassian.net)

 • Alla användare av Dermicus, oavsett yrkesgrupp, måste gå en utbildning på 4 timmar. Utbildningen innehåller bland annat information om att skapa remisser, navigera i plattformen och bevakning av remissvar.

  Utbildningen erbjuds kostnadsfritt och syftar till att höja kvalitén av teledermatoskopiska remisser (så att de går att bedöma) och öka patientsäkerheten vid teledermatoskopiskt arbetssätt.

  Digital introduktionsutbildning för läkare som ska arbeta kliniskt med teledermatoskopi i Dermicus

  Vårdcentralen bokar ett utbildningstillfälle

  Teledermatoskopi ska breddinföras på samtliga vårdcentraler i Region Skåne och alla vårdcentraler måste därför se till att deras användare i teledermatoskopi-systemet får adekvat utbildning.

  Vid frågor om utbildningstillfällen vänligen kontakta teledermatoskopi.hud.sus@skane.se.

  Förberedelser inför utbildningstillfället

  Inför utbildningstillfället behöver ni förbereda er genom att följa de tidigare stegen.

  • Vårdcentralen ska vara anmäld till teledermatoskopi-systemet (steg 1)
  • En kontoadministratör ska vara utsedd och ha gått utbildning (steg 2)
  • Användarkonton ska vara upprättade av kontoadministratören
  • Läkare som ska arbeta i systemet ska ha gått en förberedande online-utbildning i teledermatoskopi (steg 3)
  • Material ska vara införskaffat (steg 4)

  När alla förberedelser är klara och materialet har levererats ska verksamhetschefen skicka en kvittens på att vårdcentralen är redo för att börja arbeta i systemet till teledermatoskopi.hud.sus@skane.se.

  Observera att kontoadministratören och läkarna även ska gå separata utbildningar (steg 2 och 3).

  Koppla på fler användare efterhand

  När de första användarna vant sig vid att arbeta med teledermatoskopi är det viktigt att sprida kunskapen till fler medarbetare. När fler användare ska kopplas på teledermatoskopi-nätverket måste de gå utbildningarna enligt steg 2, 3, 4 och 5. 

 • När vårdcentralen och användarna genomgått tidigare steg och kopplats upp till teledermatoskopi-nätverket kvarstår bara ett steg: att de som kommer att skapa och skicka teledermatoskopiska remisser skickar ett eller några testfall.

  Märk ut att fallen är testfall i remissens frågeställningsfält genom att välja ”test” istället för en specifik diagnos. Istället för ett vanligt konsultationssvar kommer en återkoppling på bilderna.

  Observera att det är mycket viktigt att skarpa, väl ljussatta bilder inhämtas för att hudläkarna ska kunna bedöma fallen. Om bilderna är undermåliga blir risken stor att fallet inte besvaras med mer än en rekommendation om att ta tillbaka patienten för att skapa en ny teledermatoskopisk remiss eller att skicka en vanlig remiss för besök på hudmottagning.

  Exempel på hur bra bilder ska se ut (learnways.com) 

  Observera att Region Skånes rekommendationer delvis skiljer sig  från webbutbildning i teledermatoskopi via RCC väst. Region Skåne rekommenderar att alcogel används som immersionsvätska, samt att eventuella markeringar som används på patienten, för att visa vilken hudförändring som avses i remissen, inte får komma med i dermatoskopibilden.  

Ansvarsfördelning

För att komma igång och arbeta i systemet finns flera nödvändiga roller som har olika ansvarsområden. 

 • Verksamhetschefen har en viktig roll i att verkställa och överse vårdcentralens introduktionsprogress, detta görs enkelt genom att följa de stegen ovan.

  Tidsplanering

  Räkna med att registrerings- och introduktionsprocessen tar ungefär 10 veckor. Därför är det viktigt att komma igång i god tid innan utbildningstillfället eftersom steg 1-4 ska vara  klara vid utbildningstillfället. Detta ökar chanserna för arbetet kommer igång omgående efter utbildning. 

  När alla förberedande steg (steg 1-4) är klara inför utbildningstillfället och materialet har levererats ska du som verksamhetschef skickar en kvittens på att vårdcentralen är redo för att börja arbeta i systemet till teledermatoskopi.hud.sus@skane.se.

  Observera

  Steg 1, 2, 3 och 4 kan göras parallellt, se bara till att det blir minst 8 veckor, på grund av leveranstid, mellan att utrustningen är beställd och det bokade utbildningstillfället. 

  Prickmottagning

  För att få ut maximalt värde av arbetet med teledermatoskopi rekommenderas att vårdcentraler som inte redan har en ”prickmottagning” överväger att införa en sådan. 

  Några snabba tips på hur en prickmottagning kan organiseras

  • Minst 20 minuters moduler, använd en annan färg än sedvanlig mottagning
  • Separat väntelista
  • För större vårdcentraler är det rimligt att börja med en halv dag varannan eller varje vecka, sen utvärdera efter behov
  • Stringens att bara hudförändringar bokas - ej allmän hudmottagning
  • Ha en låda med all utrustning inlåst

  Kunskapsspridning

  När arbetet med teledermatoskopi väl flyter är det viktigt för verksamhetschefen att se till att kunskapsspridning sker till den omfattning som krävs för att inte arbetet ska avstanna om en aktör i kedjan försvinner.

  Relaterade dokument

 • Vårdcentralens kontoadministratör skapar och avslutar vårdcentralens konton. Vanligtvis är kontoadministratören en medicinsk sekreterare men även person ur annan yrkeskategori går att utse till kontoadministratör. För att lära sig detta måste kontoadministratören gå en utbildning online på 30-60 min.

  Det är rekommenderat att en person, till exempel kontoadministratören, är övergripande ansvarig för arbetet med teledermatoskopi. I det ansvaret ingår att se till att utrustningen alltid är laddad, rengjord och tillgänglig. Denna person bör även lära sig hur man skapar remisser i systemet, inklusive hur man tar bra bilder, för att kunna lära ut detta till nya användare. Om denna funktion tillskrives kontoadministratören bör denne även delta på vårdcentralens bokade utbildningstillfälle.  

  Relaterade dokument

  Instruktioner för kontoadministratörer (gnosco.atlassian.net)

 • Läkarna kommer att bära arbetet med teledermatoskopi genom att välja ut misstänkta hudförändringar, skicka remisser i systemet och handlägga konsultsvaren. Målet är att arbetet ska leda till en ökad trygghet och kompetens i att bedöma hudförändringar.

  För att komma igång med att arbeta med teledermatoskopi behövs en utbildning för att kvalitetssäkra arbetssättet. Alla läkare som ska arbeta i systemet måste därför delta i två utbildningar. 

  Webbaserad utbildning på en timme

  Alla läkare ska gå en webbaserad utbildning via Regionalt cancercentrum Syd som består av fyra moduler som tar totalt 1 timme att genomföra. Du behöver inte anmäla dig till kursen utan kan genomföras när som helst, dock viktigt att kursen är genomförd innan introduktionstillfället.

  Efter genomgången kurs meddelar du vårdcentralens kontoadministratör som då kan skapa ett konto i teledermatoskopisystemet till dig.

  Webbutbildning i teledermatoskopi (cancercentrum.se)

  Vårdcentralens utbildningstillfälle

  Alla användare på respektive vårdcentral bjuds in att delta vid ett  utbildningstillfället för att praktiskt introduceras i arbetet med teledermatoskopi. Där ska du som läkare delta. 

  Mer information om utbildningstillfället (steg 5)

  Vem ska utbildas? 

  Rekommendationen är att varje vårdcentral utser två till tre läkare inledningsvis. När arbetet kommit igång är det bra att inkludera fler läkare för att säkerställa kunskapsspridning och en stabilitet i arbetssättet. När en vårdcentral vill introducera nya läkare i systemet ska dessa genomgå de båda utbildningarna. Efter breddinförandet under 2022 kommer utbildningstillfällen anordnas två gånger per år.

 • Det är viktigt att medicinska sekreterare är introducerade i arbetssättet då varje vårdcentral behöver inrätta funktioner för att bevaka remisser.

  Relaterad information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.