Anmäl en vårdenhet och/eller NUR-koordinator

Alla vårdcentraler och psykiatriska öppenvårdsmottagningar som är anmälda som NUR-enhet samt har en NUR-koordinator som har fått utbildning kan erbjuda NUR.

Om NUR-koordinatorn slutar

Någon på din vårdenhet ska meddela Vårdgivarservice om NUR-koordinatorn på din vårdenhet slutar. Detta eftersom vårdenheten måste ha en NUR-koordinator för att få erbjuda NUR.

NUR-koordinatorns roll

NUR-koordinatorn är kontakten mellan gården, patienten och den behandlande läkaren. Hen ansvarar för registrering och uppföljning samt sköter kontakterna med gården, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen eller arbetsgivaren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.