Psykiatri och habilitering – program i SoB

Program i Stöd och behandling (SoB) för dig som jobbar inom psykiatri och habilitering.

Tillgängliga program

Program som håller på att testas

 • Ett stödprogram baserat på COPE för föräldrar till tonåringar som behöver få verktyg och strategier för att förbättra relationen till sin tonåring.

  Kompetenskrav för behandlare: Behandlare på BUP med kompetens inom COPE, Strategi, etcetera

 • Ett stödprogram för att kvalitetssäkra hörselrehabiliteringen och att kunna erbjuda fler patienter stöd i deras hörselsituation. Patienten får råd kring praktisk hantering av hörapparaterna men också stöd och verktyg gällande motivation, förväntningar och träning relaterad till hörselsituationen.

  Kompetenskrav för behandlare: Audionomer

 • Ett IKBT-behandlingsprogram för vuxna med psykiatrisk problematisk sömnsvårighet.

  Kompetenskrav för behandlare: KBT-utbildad behandlare

 • Behandling av egentlig depression.

  Kompetenskrav för behandlare: Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (steg 1) och legitimation inom hälso- och sjukvård

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.