Bakgrund och uppdrag

Bakgrund och beskrivning av uppdraget om regional vårdadministrations funktion.

I september 2021 gav hälso- och sjukvårdsdirektör och ekonomidirektör uppdrag till enhetschef för beslutsstöd på koncernstab inköp och ekonomistyrning (KSIEK) och stabschef avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning (HSS) att bilda en övergripande koncernfunktion. Med uppgift att stärka och säkerställa regelstyrda administrativa vårdinformationsflöden – en regional vårdadministrativ funktion.

I juni 2022 beslutades regional vårdadministrativ funktion av hälso- och sjukvårdsdirektör och ekonomidirektör.

Uppdraget innebär

Utgångspunkten för arbetet ska vara att kontinuerligt bevaka och kommunicera krav som är gällande i nationellt och regionalt fastställda regelverk. Och för hur registrerad vårdadministrativ information ska bidra till att beskriva, kostnadsberäkna, följa upp, och rapportera vårdverksamhetens patientkontakter till grund för vårdersättning, planering och utveckling.

Uppdraget ska:

  • Ta tillvara på möjligheter att standardisera, systematisera genom att göra rätt från början - vilket i sin tur skapar mervärde, sparar tid och skapar en god arbetsmiljö.
  • Skapa en enhetlig och standardiserad registrering av vårdadministrativ information som bidrar till hög kvalitet och effektivitet, inte minst mot patient och invånare.
  • Involvera vårdadministrativ funktion i ett större perspektiv redan från början. Inom många områden finns det i hög grad behov av någon form av registrering för att säkerställa information både utifrån patient- och verksamhetsperspektiv.
  • Ha med SDV-perspektivet från början och framtidssäkra eftersom det finns många vårdadministrativa flöden som skiljer sig åt från dagens hantering.
  • Säkerställa om något utvecklas idag som rör vårdadministrativ information, att det kan fortsätta när SDV verkställs.
  • Se till att vårdadministration får en bred förankring för att återanvändas och processas på olika organisatoriska nivåer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.