Proktit

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Rektal behandling
  mesalazin Asacol supp

Terapiråd

På listan rekommenderas endast medel mot proktit, det vill säga inflammation i ändtarmen med rektoskopiskt klar övre gräns. Inflammation som sträcker sig ovanför denna gräns bör behandlas av gastroenterolog.

Vid ulcerös proktit ges i första hand lokal behandling med 5-ASA (suppositorier Asacol/generika). Rektal 5-ASA terapi ges 1–2 gånger per dag i 4–8 veckor.

Behandlingen bör fortsätta ett par veckor efter total symtomfrihet för att erhålla optimal utläkning.

Vid utebliven läkning eller större utbredning används rektal suspension/klysma av 5-­ASA och/eller lokal steroidbehandling, men detta bör ske i samråd med eller av gastroenterolog.

IBD, inflammatorisk tarmsjukdom – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.