D-vitaminbrist

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
D-vitaminbrist
  kolecalciferol Benferol

Behandlingsrekommendationen gäller behandling med D-vitamin till vuxna.

Terapiråd

Indikation för behandling

 • Vitamin D3 ska sättas in vid 25-hydroxy-Vitamin D3 under 25 nmol/L. Vid värden 25-50 nmol/L kan behandling övervägas vid samtidig PTH-stegring.
 • Plasma Calcium-jon-värden bör kontrolleras innan behandlingsstart. Plasma-PTH kontrolleras enbart vid förhöjd plasma calcium-jon.
 • För behandling vid osteoporos hänvisas till separat behandlingsrekommendation.

Läkemedelsval

Vid indikation för behandling rekommenderas behandling med kolekalciferol 800 IE 1–2 ggr dagligen.

Vid mycket låg nivå ges högre initial dos se FASS.

FASS (fass.se)

På marknaden finns olika preparat som innehåller kolekalciferol som är en syntetisk form av vitamin D3. Receptbelagda läkemedel:

 • Benferol kapslar (400 IE, 800 IE, 5600 IE, 25 000 IE, 50 000 IE), som kan användas som vecko- eller månadsbehandling, har lågt pris (oktober 2022) och rekommenderas i första hand.

Flera andra preparat innehållande kolekalciferol (både som tabletter och droppar) finns också på marknaden.

Omkontroll av 25-hydroxy-Vitamin D3 nivå görs tidigast efter 3 månaders behandling.

Att beakta vid behandling

I en stor randomiserad interventionsstudie (Vital) fann man ingen nytta med att förebygga cancer eller hjärt-kärlsjukdom med D-vitamin.

Allmänt

I Sverige är UV-strålningen för liten under oktober–mars för att vi ska kunna bilda D-vitamin i huden. Vi är under den tiden beroende av att få D-vitamin via födan såsom fet fisk, äggula och berikad mjölk. Livsmedelsverket har under 2015 kommit med nya föreskrifter om berikning av livsmedel med D-vitamin.

Nivån av 25-hydroxyvitamin D3 varierar under året. Det finns ingen internationell överenskommelse om vilken nivå som är önskvärd men 50 nmol/L föreslås av många vara tillräcklig. Vid brist (25-hydroxy Vitamin D3 < 25 nmol/L) kan patienterna ha symtom som muskelvärk och muskelsvaghet.

D-vitamin har andra effekter förutom på skelett och muskler Ett antal observationsstudier har på senare år visat samband mellan D-vitaminnivåer och sjukdomar. Det vetenskapliga underlaget är inte tillräckligt för att rekommendera substitution hos andra än nedanstående grupper:

 • Generell screening rekommenderas inte utan endast provtagning riktad mot riskgrupper under förutsättning att patienten har skelett- eller muskelvärk.
 • Personer som sällan är utomhus såsom institutionsboende.
 • Kvinnor som har heltäckande klädsel.
 • Patienter med malabsorption.
 • Patienter som genomgått gastric bypass.

Hos patienter som inte ingår riskgrupperna men anger symtom som allmän trötthet och muskelvärk rekommenderas inte mätning av vitamin D3.

Vitamin D-brist – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

 1. Lorentzon M et al. D-vitaminbehandling och skeletthälsa – svenska riktlinjer behövs. Läkartidningen 2014;111(37):1508-1510
 2. Joann E Manson et al. Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2019; 380:33-44
 3. Svenska osteoporossällskapets kliniska expertgrupp (2014)

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.