Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Sveriges regioner samarbetar inom olika läkemedelsfrågor genom Regionernas samverkansmodell för läkemedel.

Exempel på samarbetsområden:

  • Nationellt ordnat införande av nya läkemedel via NT‑rådet.
  • Hantering av bristsituationer för läkemedel via nationella funktionen för kritiska brister (Nationellt CT).
  • Strategisk samverkan mellan de regionala läkemedelskommittéerna i deras nätverk LOK.

Region Skåne är en del av samverkansmodellen och följer riktlinjer och rekommendationer från NT-rådet som en del av nationellt ordnat införande av läkemedel. Region Skåne bidrar även i det nationella arbetet genom att flera personer arbetar aktivt i olika funktioner i samverkansmodellen.

Du kan läsa mer om regionernas samverkansmodell för läkemedel webbplatsen Regionernas samverkansmodell för läkemedel.

Regionernas samverkansmodell för läkemedel (samverkanlakemedel.se)

Ordnat införande

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel drivs inom ramen för Regionernas samverkansmodell för läkemedel. I samverkansmodellen ingår NT-rådet, Livscykelfunktionen och funktionerna Marknad och Förhandling, samt ett kansli på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Funktionerna rapporterar till Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Syftet med samverkansmodellen är att sjukvårdshuvudmännen via frivillig samordning, koordinering, erfarenhetsutbyte och gemensamma strategier ska:

  • fatta mer välgrundade, snabba och samordnade beslut runt användning av nya och mer kostsamma läkemedel. Detta för att möjliggöra en mer jämlik läkemedelsbehandling för patienterna.
  • uppträda mer gemensamt som kravställare och starka köpare. Det leder till en mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, bättre läkemedelspriser och därigenom snabbare åtkomst till nya behandlingsmetoder.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.