Medicinsk behandling

Här hittar du anvisningar för medicinska behandlingshjälpmedel som du som förskrivare är skyldig att följa. Du hittar också produktkataloger som informerar om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Nebulisatorer och CPAP beställs/förskrivs i WebSesam

Hjälpmedelsguiden Skåne ger vägledning och stöd för förskrivare och annan personal som arbetar med hjälpmedel i Region Skåne eller Skånes kommuner.
Hjälpmedelsguiden Skåne


Hjälpmedelsanvisningar

Hjälpmedelssortiment

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter