Kunskapsstyrning

Nu skapar alla regioner i Sverige gemensamt ett nytt nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Målet är att alla ska få en jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Bästa möjliga kunskap ska finnas i varje patientmöte.

Allmänläkarkonsult Skåne arbetar inom sitt uppdrag i Hälsovalet för att förverkliga kunskapsstyrningsorganisationens mål. För mer information om Kunskapsstyrningsorganisationen se relaterad länk.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!