Bakteriell rinosinuit

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Förstahandsval
Vuxna penicillin V Kåvepenin
Pc-allergi
Vuxna doxycyklin doxycyklin

Terapiråd

Endast patienter med svåra symtom, såsom hög feber eller svår smärta, har nytta av antibiotikabehandling. Komplikationer är ovanliga, och kan inte säkert förebyggas med antibiotikabehandling.

Symtomlindrande behandling

Lokala vasokonstriktorer och nässköljning med koksalt ger symtomlindring men påverkar ej utläkningen. Analgetikabehandling kan ges vid behov.

Nasala steroider kan vara av värde som symtomlindrande behandling vid akut rinosinuit med samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit. Det saknas hittills tillräcklig evidens för huruvida nasala steroider påskyndar utläkningen vid akut rinosinuit.

Användning av perorala slemhinneavsvällare saknar vetenskapligt stöd.

Behandling för vuxna och barn

Infektionen är ovanlig hos små barn (handläggning av dessa fall ska ske via specialist på sjukhus).

Följande rekommendationer baseras på Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid rinosinuit som utkom 2020.

  • Förstahandsbehandling – Penicillin V 1,6–2 g x 3 i 7 dagar.
  • Penicillinallergi – Doxycyklin 200 mg x 1 första dagen, därefter 100 mg x 1 i ytterligare 6 dagar.

Behandling vid terapisvikt

  • Doxycyklin enligt ovan alternativt amoxicillin med klavulansyra 875 mg/125 mg x 3 i 7 dagar.

Vid terapisvikt eller otillräcklig symtomlindring kan perorala steroider ges, till exempel:

  • Prednisolon 30 mg x 1 i 7 dagar följt av 20 mg x 1 i 7 dagar följt av 10 mg x 1 i 10 dagar.

Vid misstanke om komplikation, utebliven effekt eller återkommande besvär ska patienten remitteras till ÖNH-specialist.

Antibakteriella läkemedel

Allmänt

En vanlig förkylning ger en inflammatorisk reaktion i näsa och bihålor, och är alltså per definition en akut viral rinosinuit. Denna typ av infektion läker ut på mindre än 10 dagar.

Vid försämring efter 5 dagar, alternativt vid symtomduration över 10 dagar (men mindre än 12 veckor), talar man om en akut postviral rinosinuit.

En akut bakteriell rinosinuit är en akut rinosinuit som orsakas av bakterier, och utvecklas alltså som en superinfektion i vissa fall av akut viral rinosinuit. Studier tyder på att endast 0.5­2 % av de som drabbas av akut viral rinosinuit utvecklar en akut bakteriell rinosinuit.

  1. Strama Skåne
  2. Janusinfo (janusinfo.se)
  3. Infpreg (medscinet.se)
  4. Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.