E-tjänstekort (RS-kort)

Ett RS-kort är ett elektroniskt ID-kort (eID-kort) med Region Skånes tjänstecertifikat, även kallat SITHS-kort. Kortet ska användas av samtliga medarbetare för all identifiering inom Region Skåne.

För att klara allt högre krav på säkerhet och identifiering har regionstyrelsen beslutat om införande av e-tjänstekort med tjänstecertifikat som ska användas av samtliga medarbetare för all identifiering inom Region Skåne.

Med tjänstecertifikaten höjs säkerheten avsevärt vid inloggning till IT-system. Detta är även en förutsättning för att kunna dela elektronisk information på ett effektivt och säkert sätt. 

Anvisningar

 • Information gällande nya SITHS-eID kort

  I samband med nytt regelverk från EHM (e-hälsomyndigheten) och DIGG (myndigheten för digital förvaltning) måste våra tjänstecertifikat bytas ut. Detta för att kunna gälla i de nationella tjänsterna
  (t ex e-intyg, e-recept, NPÖ). Det kommer inte att gå att skapa dessa nya certifikat till de kort som är utgivna av Telia. Det vi vet idag är att för Region Skånes tjänster kan de nuvarande certifikaten användas så länge de är giltiga.

  Alla användare ska byta sina kort förr eller senare

  Om ni inte använder Nationella tjänster idag så behöver ni inte byta nu, men ni kommer behöva göra det längre fram. Ni kan använda era kort under hela certifikatets giltighetstid, dock max t o m 2022-05-04. Ni kommer att få ett meddelande när certifikatet är på väg att gå ut (cirka 60 dagar innan) och då kan ni beställa de nya korten.
  Prioritera läkare och andra yrkeskategorier som behöver använda de nationella tjänsterna eftersom Telias kort och nuvarande certifikat inte kommer att fungera efter 2020-12-31.

  För att säkerställa att ni får de nya SITHS eID-korten i tid ber vi Er beställa i god tid, allra senast 15/2-21. Annars kan vi inte garantera leverans innan sista mars.

  Beställningsrutin

  Beställning av SITHS eID-kort görs i Excelfilen på sidan Beställningar under rubriken Beställning för nya eller befintliga användare, punkt 1.

  Certifikat finns redan på korten, någon ytterligare beställning eller nedladdning av certifikat behöver inte göras.

  Hämtning av kort

  Enligt ny rutin ska medarbetaren personligen hämta sitt kort på den i beställningen angivna kortstationen. Vid hämtning av kortet måste giltig ID-handling samt kuvertet med pinkoder (som har levererats till bokföringsadressen) tas med.

  Vid avslut av anställning/uppdrag

  e-Tjänstekortet ska lämnas tillbaka ituklippt till kortstation för avregistrering. Exakta rutiner kommer framöver.

  Reservkort

  För medarbetare som saknar svenskt personnummer alt. svensk bokföringsadress är det inga ändringar mot tidigare. Beställning och aktivering sker på samma sätt som idag – reservkort får användas.

  Kontroll av giltighetsdatum

  Kontrollera giltighetsdatum på ditt certifikat i NetiD Administration
  Du gör så här:
  • Högerklicka på NetiD ikonen och välj Administration (gamla)

 • Om du är offentlig vårdgivare hittar du all information om eTjänstekortet (RS-kortet) på Region Skånes gemensamma intranät.

  Du kan också kontakta din närmaste kortstation för frågor kring beställning eller uthämtning av eTjänstekortet (RS-kort).

 • Vänd dig till din uppdragsgivare från Region Skåne för hjälp att skaffa Region Skåne certifikat.

 • Privata vårdgivare

  Kontakta Servicedesk tel 0776-73 00 00 (externt).

  Offentliga vårdgivare

  • Kontakta Servicedesk för frågor som rör din dator och kortläsare: 
   30 000 (internt) eller 0776-73 00 00 (externt).
  • Kontakta din närmaste kortstation för frågor kring beställning eller uthämtning av eTjänstekortet (RS-kort).

  Privata tandläkare

  Kontakta: Vårdgivarservice 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.