E-tjänstekort (RS-kort)

Ett e-tjänstekort är ett elektroniskt ID-kort (eID-kort) med Region Skånes tjänstecertifikat. Det kallas även för SITHS-kort. Kortet ska används av alla medarbetare för all identifiering inom Region Skåne.

Offentliga vårdgivare

Se Region Skånes intranät.

Privata vårdgivare

Hämtning av kort

Medarbetaren ska personligen hämta sitt kort på kortstation som står i beställningen. När hen hämtar kortet måste hen ta med giltig svensk ID-handling samt kuvertet med pinkoder. Kuvertet har skickats till medarbetarens folkbokföringsadress.

Reservkort

Reservkortet är ett tillfälligt tjänstekort. Medarbetare kan få ett reservkort om hen inte hinner få ett ordinarie e-tjänstekort, saknar svenskt personnummer, svensk folkbokföringsadress eller har ett samordningsnummer.

Vid avslut av anställning/uppdrag

E-tjänstekortet ska lämnas tillbaka ituklippt till kortstation för avregistrering.

Kontroll av giltighetsdatum

Kontrollera giltighetsdatum på ditt certifikat i NetiD Administration. Högerklicka på NetiD ikonen och välj Administration.

Övriga

Vänd dig till din uppdragsgivare från Region Skåne för hjälp att skaffa Region Skåne certifikat.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.