E-tjänstekort (RS-kort)

Ett e-tjänstekort är ett elektroniskt ID-kort (eID-kort) med Region Skånes tjänstecertifikat. Det kallas även för RS-kort eller SITHS-kort. Kortet ska användas av alla medarbetare för all identifiering inom Region Skåne. Ditt e-tjänstekort är giltigt i fem år.

Region Skånes e-tjänstekort finns i olika varianter. Vilken typ av kort du får beror på ditt anställningsförhållande och vilka behov du har av tillgång till IT-tjänster. E-tjänstekortet används i flera olika syften och i olika system. Kortet är personligt och är en värdehandling.

Kortet gäller inom hela Region Skåne. Därför behöver du bara ett kort, även om du arbetar på flera olika platser och i olika system. För bemannings-/hyrpersonal finns egna regler.

Förklaringar till de olika korttyperna som finns och hur de fungerar (pdf)

Testa ditt e-tjänstekort

Testa ditt e-tjänstekort (test-siths.se)

Tänk på att du måste starta webbläsaren i Internet Explorer-läge. Kontakta din IT-person om du inte vet hur man gör.

Personen måste finnas upplagd i Skånekatalogen för att kunna få ett e-tjänstekort, reservkort eller certifikat.

Du som är privat vårdgivare beställer e-tjänstekort (RS-kort) genom Ritz eller genom att fylla i formuläret för IT-beställningar. Se sidan IT-beställningar. Övriga ska vända sig till sin uppdragsgivare från Region Skåne för hjälp att skaffa Region Skåne certifikat.

IT-beställningar

Du som beställer kortet kan välja vilken kortstation som medarbetaren ska hämta kortet på. Det behöver inte vara den ort som medarbetare arbetar på.

Reservkort

Reservkortet är ett tillfälligt tjänstekort. Medarbetare kan få ett reservkort om hen inte hinner få ett ordinarie e-tjänstekort, saknar svenskt personnummer, svensk folkbokföringsadress eller har ett samordningsnummer.

Reservkort

Hämtning av kort

Medarbetaren hämtar sitt kort på den kortstation som angavs när kortet beställdes. Hen kan hämta det när hen har fått ett kuvert med pin- och pukkoder hemskickat till sin folkbokföringsadress. Medarbetaren ska även ta med sig giltig svensk ID-handling.

Krypterade meddelande i säker e-post

Öppna och spara alltid ner krypterade meddelande i säker e-post innan du får ett nytt e-tjänstekort. Detta eftersom du inte kan öppna dem med ditt nya kort. 

Vid avslut av anställning/uppdrag

E-tjänstekortet ska lämnas tillbaka itu klippt till kortstationen för avregistrering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.