E-tjänstekort (RS-kort)

Ett e-tjänstekort är ett elektroniskt ID-kort (eID-kort) med Region Skånes tjänstecertifikat. Det kallas även för RS-kort eller SITHS-kort. Alla medarbetare ska använda kortet för all identifiering inom Region Skåne. E-tjänstekort är giltigt i fem år.

Region Skånes e-tjänstekort finns i olika varianter. Vilken typ av kort du får beror på ditt anställningsförhållande och vilka IT-tjänster som du behöver ha tillgång till. E-tjänstekortet används i flera olika syften och i olika system. Kortet är personligt och är en värdehandling.

Kortet gäller inom hela Region Skåne. Därför behöver du bara ett kort, även om du arbetar på flera olika platser och i olika system. För bemannings-/hyrpersonal finns egna regler.

Förklaringar till de olika korttyperna som finns och hur de fungerar (pdf)

Testa ditt e-tjänstekort

Om du vill testa att kortet är aktivt och har certifikat kan du göra detta via Ineras testportal. 

Testportal (inera.se)

Beställning och leverans av ordinarie e-tjänstekort

Beställning görs som tidigare i RITZ. Fotografering sker i någon av kortstationerna i fotokiosken eller hos handläggare på kortstationen.

Kortet kommer att levereras till din folkbokföringsadress och sedan går du till någon av kortstationerna för att aktivera kortet.

Beställning och leverans av reservkort sker som tidigare.

Aktivera kortet

Du får ingen PIN- eller PUK-kod när kortet levereras till din folkbokföringsadress. Du väljer valfri kod (6-8 siffror) i samband med aktivering av ditt kort på en kortstation. Förbered gärna vilken kod du vill använda inför besöket hos kortstationen. 

Ta med giltig svensk id-handling när du ska aktivera kortet.

Giltiga id-handlingar:

  • Svenskt körkort.
  • Svenskt pass i vinröd bok.
  • SIS godkänd id-handling.
  • Nationellt id-kort.
  • Skatteverkets id-kort.

Om behov finns att ha ett underskriftscertifikat (vissa nationella tjänster kan kräva det) kan det beställas via webbplatsen, SITHS Mina sidor. 

SITHS Mina sidor (siths.se)

Hämtning av SITHS eID (certifikat)

Hämtning av SITHS eID gäller ordinarie kort, reservkort eller kort utfärdat av annan utgivare.

På webbplatsen SITHS Mina sidor finns självbetjäningsfunktioner så att du som användare kan hantera dina SITHS eID, det vill säga e-legitimation utgiven inom ramen för Identifieringstjänst SITHS.

SITHS Mina sidor drivs av Inera, på uppdrag av Sveriges regioner och där kan du exempelvis:

  • Hämta SITHS eID till SITHS-kort eller reservkort.
  • Hämta underskriftscertifikat till SITHS-kort.
  • Låsa upp SITHS-kort.
  • Hämta och spärra Mobilt SITHS eID.

Logga in på SITHS Mina sidor

För att hantera dina SITHS eID behöver du logga in på SITHS Mina sidor med ett redan befintligt och aktivt SITHS eID. För att logga in med SITHS eID på kort krävs SITHS eID-appen för Windows eller macOS. Det går också att logga in med ett Mobilt SITHS eID.

Logga in - SITHS Mina sidor (siths.se)

SITHS Mina sidor stöds av de vanligaste webbläsarna på marknaden. Stöd finns inte för Internet Explorer 11.

På SITHS Mina sidor kan du klicka på knappen "Hjälp" längst upp till höger för att komma åt användarmanualen som guidar dig i systemet.

Vid avslut av anställning/uppdrag

E-tjänstekortet ska lämnas tillbaka klippt itu till kortstationen för avregistrering.

Spara information från säker e-post

Notera att om du använder säker e-post och du förnyar ditt e-tjänstekort (RS-kort), eller tappar kortet eller kortet går sönder, kommer du inte längre kunna läsa den krypterade e-post som du har tagit emot tidigare. Du bör därför spara information och eventuella tillhörande bilagor.

Bilagor

Du sparar bifogade filer som vanligt med funktionen ”Spara bifogade filer”. Bilagan sparas då i okrypterad form.

Meddelandetext

Du sparar texten i e-postmeddelandet med funktionen ”Spara som”. Texten sparas då i okrypterad form.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.