E-tjänstekort (RS-kort)

Ett RS-kort är ett elektroniskt ID-kort (eID-kort) med Region Skånes tjänstecertifikat, även kallat SITHS-kort. Kortet ska användas av samtliga medarbetare för all identifiering inom Region Skåne.

För att klara allt högre krav på säkerhet och identifiering har regionstyrelsen beslutat om införande av e-tjänstekort med tjänstecertifikat som ska användas av samtliga medarbetare för all identifiering inom Region Skåne. Med tjänstecertifikaten höjs säkerheten avsevärt vid inloggning till IT-system. Detta är även en förutsättning för att kunna dela elektronisk information på ett effektivt och säkert sätt.

Information till privata vårdgivare om Efos

Efos står för e-identitet för offentlig sektor, och ska ersätta både SITHS och Försäkringskassans MCA. Efos är ett samarbetsprojekt mellan Inera och Försäkringskassan. Lanseringen var planerad till den 30 oktober 2018, men är nu framflyttad på obestämd tid. 

Extern vårdgivare fortsätter, som tidigare, att beställa eID-kort hos Telia till sin personal.

Läs mer om Efos

Ineras sida om e-identitet för offentlig sektor

 • Privata vårdgivare
  1. Beställ Telia E-legitimation, ring Telia, tele 020-32 32 62 tonval 3
  2. Telia E-legitimation kan även användas privat och behöver inte returneras vid ev. upphörande av verksamheten.
  3. Telia E-legitimation måste kompletteras med certifikat från Region Skåne. När kortet levererats beställs certifikat via webbformuläret Beställning. Formuläret finns under rubriken Beställningar och komma igång. 

 • Offentliga vårdgivare

  Om du är offentlig vårdgivare hittar du all information om eTjänstekortet (RS-kortet) på Region Skånes gemensamma intranät.

  RS-kort (eTjänstekort) på intranätet

 • Övriga användare
  1. Elektroniska id-kort (eID-kort) beställs via Telias hemsida.
  2. Detta kort kan även användas privat och behöver inte returneras vid ev. upphörande av verksamheten.
  3. Kortet måste kompletteras med certifikat från Region Skåne. Vänd dig till din uppdragsgivare från Region Skåne för hjälp att skaffa Region Skåne certifikat.

   Beställ ID-kort hos Telia  telefon 020-32 32 62, tonval 3
 • Kontakt eTjänstekort

  Privata vårdgivare

  Kontakta Servicedesk tel 0776-73 00 00 (externt).

  Offentliga vårdgivare

  Kontakta Servicedesk för frågor som rör din dator och kortläsare: 
  30 000 (internt) eller 0776-73 00 00 (externt).

  Kontakta din närmaste kortstation för frågor kring beställning eller uthämtning av eTjänstekortet (RS-kort).

  Gå till Region Skånes gemensamma intranät för frågor angående dina elektroniska certifikat:

  Kontakt eTjänstekort (intranätet)

  Privata tandläkare
  Vårdgivarservice 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter