E-tjänstekort (RS-kort)

Ett RS-kort är ett elektroniskt ID-kort (eID-kort) med Region Skånes tjänstecertifikat, även kallat SITHS-kort. Kortet ska användas av samtliga medarbetare för all identifiering inom Region Skåne.

För att klara allt högre krav på säkerhet och identifiering har regionstyrelsen beslutat om införande av e-tjänstekort med tjänstecertifikat som ska användas av samtliga medarbetare för all identifiering inom Region Skåne. Med tjänstecertifikaten höjs säkerheten avsevärt vid inloggning till IT-system. Detta är även en förutsättning för att kunna dela elektronisk information på ett effektivt och säkert sätt.

Information till privata vårdgivare om Efos

Efos står för e-identitet för offentlig sektor, och ska ersätta både SITHS och Försäkringskassans MCA. Efos är ett samarbetsprojekt mellan Inera och Försäkringskassan. Lanseringen var planerad till den 30 oktober 2018, men är nu framflyttad på obestämd tid. 

Extern vårdgivare fortsätter, som tidigare, att beställa eID-kort hos Telia till sin personal.

Läs mer om Efos

Ineras sida om e-identitet för offentlig sektor

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter